Meet de kwaliteit van systeemwater in verwarmingsinstallaties

Meet de kwaliteit van systeemwater in verwarmingsinstallaties

De kwaliteit van het systeemwater heeft veel invloed op het functioneren en het rendement van de installatie. Welke factoren bepalen die kwaliteit en hoe meet je die?

Waarom is de kwaliteit van het systeemwater belangrijk?

In de meeste verwarmingsinstallaties wordt gebruik gemaakt van systeemwater om het huis te verwarmen. Dit geldt niet alleen voor een gasgestookte cv-installatie met radiatoren, maar ook voor veel modellen warmtepompen en vloerverwarming. De kwaliteit van het systeemwater heeft veel invloed op het functioneren en het rendement van de installatie.

Belangrijke factoren zijn:

Zuurgraad

De zuurgraad wordt uitgedrukt in pH met een waarde tussen 0 en 14. Een lage waarde is zuur, een waarde van 7 neutraal en een hoge waarde noemen we basisch. Een te lage pH-waarde tast de stalen onderdelen en leidingen in de installatie aan. Terwijl een te hoge waarde juist de aluminium delen beschadigt.

Geleidbaarheid

Een hoge geleidbaarheid van water duidt op de aanwezigheid van vaste deeltjes. Er treedt corrosie (roest) op bij metalen onderdelen en leidingen in de installatie door de zuurstof in het water. De roestdeeltjes gaan zwerven in het systeem en bij ernstige corrosie kan er zelfs lekkage ontstaan. Daarnaast komen er ook metaaldeeltjes in het water terecht door wrijving en slijtage. De roest- en metaaldeeltjes zorgen ervoor dat het systeemwater zwart wordt en kunnen storingen en verstoppingen tot gevolg hebben. Door de geleidbaarheid van het water te meten kan de mate van verontreiniging worden vastgesteld.

Hardheid

De hoeveelheid kalk in het systeemwater wordt uitgedrukt in hardheid. Zelfs als er relatief zacht water wordt gebruikt in een verwarmingssysteem zal er kalk worden afgezet op diverse onderdelen, zoals de warmtewisselaar. Dit zal niet direct een storing tot gevolg hebben, maar heeft wel een negatieve invloed op het rendement van het systeem. Slechts 1 millimeter kalkafzetting heeft al een verhoging van 10% in energieverbruik tot gevolg.

De CAPBs sens WQ10 biedt de oplossing

De sens WQ10 is de nieuwste toevoeging aan de BLAUWE LIJN CAPBs collectie en speciaal ontwikkeld voor het testen van systeemwater. Het model past net als alle sens modellen op de CAPBs STm basis handgreep en vormt zo een modulair meetsysteem. Weergave en rapportage van de meetwaarden vindt plaats via een draadloze Bluetooth Smart verbinding met een BLAUWE LIJN meetinstrument of via een gratis app op uw smartphone of tablet.

Werkwijze

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het systeemwater in een installatie dient u een sample te nemen op een punt met goede doorstroming en hiervan de meetwaarden vast te stellen. Door de meetsonde van de CAPBs sens WQ10 in het sample te dompelen wordt de pH-waarde, geleidbaarheid en temperatuur gemeten. De pH-waarde geeft direct de zuurgraad van het water aan. De geleidbaarheid wordt gemeten in micro-Siemens per centimeter (μS/cm). Uit deze waarde wordt het zoutgehalte van het water, het totaal van opgeloste vaste stoffen en de hardheid van het water berekend. De temperatuur van het water wordt gemeten om de andere meetwaarden te kunnen refereren aan de standaard temperatuur van 25 °C.

Als er waarden worden gemeten die wijzen op een te grote afwijking van de zuurgraad of te veel verontreiniging, dan kunnen er corrigerende maatregelen worden getroffen. Volg hierbij de richtlijnen van de fabrikant van de installatie of de VDI2035 norm. Vervanging van het water met nieuw leidingwater is meestal geen goed idee omdat dit weer zuurstof- en kalkrijk is. Controle van het systeemwater hoort bij het periodieke onderhoud van de hele installatie. Met de opgeslagen meetrapporten kunt u de kwaliteit monitoren en tijdig maatregelen treffen.

Kalibratie en onderhoud

Om goede meetwaarden te verkrijgen is het belangrijk om de pH-sensor minstens elke 2 weken te kalibreren en de geleidbaarheidssensor elke maand. Deze kalibratie kunt u zelf uitvoeren. Hiervoor wordt de CAPBs sens WQ10 geleverd in een handige draagkoffer met daarin diverse kalibratievloeistoffen en bijbehorende maatbekers. Hiermee kan het toestel worden gekalibreerd op 1,413 mS/cm, 12,88 mS/cm, pH 4,00 en pH 7,00. Daarnaast bevat de set een flesje gedestilleerd water en tissues voor reiniging van de sensor, evenals een speciale kaliumchloride vloeistof voor in de beschermkap van de sensor. Deze vloeistof in de beschermkap zorgt er voor dat de pH-sensor niet beschadigd raakt. Uiteraard zijn alle vloeistoffen en maatbekers ook los verkrijgbaar.

Frequentie

Controle van het systeemwater is een betrekkelijk eenvoudige handeling die niet veel tijd hoeft te kosten. De servicemonteur kan deze test uitvoeren naast bijvoorbeeld een rookgasanalyse en drukmeting bij het periodieke onderhoud van de hele installatie. Door de meetrapporten op te slaan en te archiveren kunt u de kwaliteit van het systeemwater monitoren en tijdig maatregelen treffen.

Hier vindt u meer informatie over de CAPBS sens WQ10.