Wat doet kalibratie met je meetinstrumenten?

Wat doet kalibratie met je meetinstrumenten?

Als je een meetinstrument laat kalibreren, is de verwachting vaak dat het instrument meteen ook wordt gecontroleerd, onderhouden en indien nodig gerepareerd en/of bijgesteld (gejusteerd). Bij Euro-Index gebeurd het inderdaad op deze wijze, maar er zijn er grote verschillen tussen de geleverde diensten van kalibratielaboratoria.

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking ten opzichte van een herleidbare referentie (internationale standaard). Deze herleidbare referentie wordt vrijwel altijd geboden door een kalibrator in een laboratoriumopstelling, die op zijn beurt ook weer herleidbaar is gekalibreerd. De geconstateerde afwijkingen worden vermeld op een kalibratiecertificaat. Kalibreren is dus niet het vaststellen of een meetinstrument teveel afwijkt! Dit is namelijk een conclusie over de kalibratie. Verreweg de meeste kalibratielaboratoria vermelden uitsluitend de afwijking. Zij laten het aan de klant over om vast te stellen of de geconstateerde afwijkingen binnen of buiten de specificaties van het toestel vallen. Ook vermelden weinig kalibratielaboratoria de specificaties van het instrument op het certificaat (indien deze bekend zijn) en vermelden ook niet bij de meetwaarden of deze binnen of buiten de specificaties vallen.

Wat biedt de kalibratie-instantie?

Veel kalibratielaboratoria houden zich uitsluitend bezig met het kalibreren van instrumenten en niet met verkoop, onderhoud en reparatie van meetinstrumenten. Eventuele ISO-certificering van het laboratorium heeft dan ook uitsluitend betrekking op de uitvoering van kalibraties. Als een instrument wordt gejusteerd of als er daarnaast reparaties worden uitgevoerd, dan gebeurt dit meestal zonder autorisatie van de fabrikant en zonder originele onderdelen, wat grote gevolgen kan hebben voor de fabrieksgarantie en aansprakelijkheid. Indien een instrument wordt gekalibreerd bij een fabrikant of importeur, dan kan er meestal wel geautoriseerd onderhoud en reparaties worden uitgevoerd, maar dat beperkt zich dan weer vaak tot slechts dat ene merk. Euro-Index vormt een uitzondering omdat zij zowel fabrikant, importeur als distributeur is van diverse A-merken meetinstrumenten. Het laboratorium is daarbij Geautoriseerd Service Centrum van alle merken die zij vertegenwoordigd, is ISO-9001 gecertificeerd én ISO-17025 geaccrediteerd.

Voorkalibratie en justeren

De eerste handeling, die (indien mogelijk) wordt verricht is een voorkalibratie. Hier wordt de afwijking van het meetinstrument vastgesteld, waarmee de voorgaande periode vanaf de laatste kalibratie wordt afgesloten. Als het instrument binnen de specificaties presteert, mag er van uit worden gegaan dat dit gedurende de gehele voorgaande periode het geval is geweest. Als er één of meer waarden buiten specificaties zijn is het aan de gebruiker om te beoordelen of de geconstateerde afwijkingen invloed hebben gehad op besluitvorming bij het afregelen of keuren van installaties en vervolgens passende maatregelen te nemen. Niet alle kalibratie-instanties kunnen een toestel met te grote afwijkingen justeren (bijstellen), zodat de waarde weer ruim binnen specificaties ligt. Vaak ontbreekt het aan de juiste kennis, onderdelen of de noodzakelijke software hiervoor en zal het instrument moeten worden uitbesteed of gaat het ongerepareerd retour naar de klant. Een geautoriseerd laboratorium zal het instrument wel justeren, indien nodig repareren en vervolgens opnieuw kalibreren. De klant krijgt in zo’n geval dus 2 kalibratiecertificaten, een vóór- en nákalibratie.

De ene kalibratie is de andere niet

Als we een kalibratie even los zien van aanvullend onderhoud, justeren en repareren, dan zijn er nog steeds veel verschillen te vinden. Allereerst kan het aantal meetpunten waarop een instrument wordt gekalibreerd belangrijk zijn. Bij een groter aantal kalibratiepunten wordt de lineariteit over het hele bereik beter inzichtelijk. Andere belangrijke punten zijn de herleidbaarheid van de referentie en of er sprake is van een ISO-certificering. Als een kalibratie-instantie niet werkt met herleidbare kalibratiemiddelen, dan wordt de kalibratie niet erkend, ook al staat er kalibratie boven het certificaat. Als er wel met herleidbare standaarden wordt gewerkt dan wordt de kalibratie in elk geval in Nederland erkend. Als er sprake is van een ISO-17025 kalibratie dan worden er uitgebreide eisen gesteld aan het laboratorium, de kalibratiemiddelen, de competentie, de werkwijzen en wordt er een onzekerheidsberekening uitgevoerd. Deze kalibratiecertificaten worden ook internationaal erkend.

Het belang van een geautoriseerde instantie

Als een meetinstrument voor kalibratie wordt aangeboden aan een instantie die is geautoriseerd door de fabrikant, dan heeft dit diverse voordelen. Allereerst wordt de apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant onderhouden, gerepareerd, gecorrigeerd en gekalibreerd. Er worden hierbij uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de fabrieksgarantie en eventuele certificering (bijvoorbeeld ATEX) blijven intact. De technici in het laboratorium zijn opgeleid en gevalideerd door de fabrikant. Zij beschikken over de juiste kennis, gereedschappen en software om de instrumenten te behandelen. Daarbij worden eventuele updates in de firmware van het instrument direct toegepast, zodat deze altijd actueel is en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Autorisatie van een service centrum of laboratorium door een fabrikant kan altijd worden aangetoond met een certificaat van de fabrikant.

Dit artikel is gesponsord door Euro-Index.

Foto: Shutterstock

Ruim 1 op 5 huiseigenaren wil komend jaar thuisbatterij installeren

Komend jaar wil 22% van de consumenten een warmtepomp aanschaffen terwijl 21 procent het voornemen heeft een thuisbatterij (voor zonnepanelen) te...

Vrouwen kiezen vaker voor techniek

Vrouwen kiezen vaker voor techniek

De technieksector wordt ook voor vrouwen steeds aantrekkelijker. Daarom bieden technische bedrijven op Girls' Day (11 april) meisjes van 10 tot 15...

Zestig jaar Warmteservice

Zestig jaar Warmteservice

Specialist op het gebied van verwarming, sanitair, installatiemateriaal en duurzame oplossingen Warmteservice viert dit jaar haar 60-jarig bestaan....

Bryan Slief van Installatiebedrijf Slief - foto: NFP

Vierde generatie in installatiebedrijf

Bryan Slief is de vierde generatie Slief en sinds 1 januari 2023 officieel mede-eigenaar van Installatiebedrijf Slief in het Gelderse Loenen....

Van Dorp verstevigt positie in regio Nijmegen met overname van Installatietechniek Hartog

Van Dorp verstevigt positie in regio Nijmegen

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Installatietechniek Hartog uit Nijmegen. Dit bedrijf, met een historie...

Marije Tillema, directeur NVI-GO - foto: ©NFP

'Hybride route blijft belangrijk speerpunt'

De stichting NVI-GO behartigt de belangen van bedrijven uit de verwarmingsindustrie. "We zien dat hybride warmtepompen bezig zijn aan een...

Preworxs: "Klanten leveren onderdelen bij ons aan, en wij maken daar een samengesteld product van."

Inclusie: goed voorbeeld doet goed volgen

Onderzoeken wijzen uit dat een divers personeelsbestand de bedrijfsprestaties verbetert. Een mix van mannen en vrouwen, jong en oud, mindervaliden,...

De duurzame dozen van Itho Daalderop

Duurzame dozen van Itho Daalderop

De nieuwe plasticvrije verpakkingen voor Close-in en CVE van Itho Daalderop zijn een belangrijke stap op weg naar verduurzaming.