Alles over testen en meten

CO-certificering is niet moeilijk

CO-certificering is niet moeilijk

Voor 1 april 2022 moeten alle installatiebedrijven en -monteurs die werken aan gasverbrandingsinstallaties gecertificeerd zijn. Vooral kleine...

Meer waar voor uw geld met modulair meetinstrument

Meer waar voor uw geld met modulair meetinstrument

In strikte zin betekent meten het bepalen van de grootte of omvang van iets aan de hand van waarneming, waarbij we dit uitdrukken in een getalswaarde...

Waterstofhuis als trainingslocatie voor monteurs  

Waterstofhuis als trainingslocatie voor monteurs

In Apeldoorn is de bouw begonnen van een demonstratiewoning op waterstof, die begin 2021 zal worden opgeleverd.

De feiten over ventilatie, fijnstof en schone lucht in huis 

De feiten over ventilatie, fijnstof en schone lucht in huis

Om energie te besparen, isoleren we woningen steeds beter. Die worden daardoor steeds luchtdichter, terwijl ventilatie daar vaak onvoldoende op...

Gasketelwet officieel van kracht

Gasketelwet officieel van kracht

De certificering voor onderhoud aan gastoestellen wordt definitief weer verplicht en verankerd in de bouwregelgeving. De Gasketelwet is ingegaan op 1...

Mobiele Service met ISO 9001 certificering

Mobiele Service met ISO 9001 certificering

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikt Euro-Index sinds kort ook over een laboratorium op wielen met de...

Kalibratie van meetinstrumenten nu ook op locatie

Kalibratie van meetinstrumenten nu ook op locatie

Meetinstrumenten voor oplevering, onderhoud en controle van technische installaties moeten regelmatig worden gekalibreerd. Met een recent...

Makkelijker prestaties ventilatiesystemen meten

Makkelijker prestaties ventilatiesystemen meten

TNO gaat vereenvoudigde methodes en apparatuur ontwikkelen voor het meten van de integrale prestaties van ventilatiesystemen. Het gaat dan om het...

Thermografie voor HVAC-doeleinden

Thermografie voor HVAC-doeleinden

Elke cv- en warmtepompmonteur dient te beschikken over het juiste gereedschap voor het afstellen en onderhouden van HVAC-installaties. Hierbij hoort...

Persoonlijke bescherming tegen koolmonoxide

Persoonlijke bescherming tegen koolmonoxide

De nieuwe certificeringsregeling voor cv-installateurs moet een einde maken aan foutieve installatie en slecht onderhoud van cv-installaties door...