Drinkwater ontdoen van bromide

Drinkwater ontdoen van bromide

Bij ozonbehandeling van water kan uit bromide bromaat ontstaan. Bromaat is mogelijk kankerverwekkend. Die stof wil je dus niet in drinkwater hebben.

Douche-wtw is hot

Douche-wtw is hot

Het principe van douchewater warmteterugwinning is simpel: gebruik de restwarmte van het afvalwater om het koude leidingwater voor te verwarmen. Het...