Alles over drinkwaterinstallaties

Drinkwater ontdoen van bromide

Bij ozonbehandeling van water kan uit bromide bromaat ontstaan. Bromaat is mogelijk kankerverwekkend. Die stof wil je dus niet in drinkwater hebben.

Douche-wtw is hot

Het principe van douchewater warmteterugwinning is simpel: gebruik de restwarmte van het afvalwater om het koude leidingwater voor te verwarmen. Het...