Sectortafel Gebouwde Omgeving van start

Sectortafel Gebouwde Omgeving van start

De ministerraad heeft het startschot gegeven voor besprekingen tussen bedrijfsleven, maatschappij en overheid, om te komen tot concrete plannen voor...

Webinar voorkomen van installatiegeluid

Voor installateurs, adviseurs, beheerders en medewerkers van woningbouwcorporaties organiseert Isso een gratis webinar over het voorkomen van...

Effect warmte meterkast op drinkwater

Effect warmte meterkast op drinkwater

Onderzoeker ir. Hans van Wolferen heeft het effect onderzocht van elektronica in de meterkast op de drinkwatertemperatuur. Hij presenteert de...