Alles over regelgeving

Sectortafel Gebouwde Omgeving van start

De ministerraad heeft het startschot gegeven voor besprekingen tussen bedrijfsleven, maatschappij en overheid, om te komen tot concrete plannen voor...

Voor installateurs, adviseurs, beheerders en medewerkers van woningbouwcorporaties organiseert Isso een gratis webinar over het voorkomen van...

Effect warmte meterkast op drinkwater

Onderzoeker ir. Hans van Wolferen heeft het effect onderzocht van elektronica in de meterkast op de drinkwatertemperatuur. Hij presenteert de...