NTR 3216 voor gebouwriolering herzien

De NTR 3216 is herzien. De aanpassing was nodig omdat de norm NEN 3215 voor gebouwriolering in 2018 is gewijzigd met een aanvullingsblad A1.