Alles over waterstofgas

Waterstof in de gebouwde omgeving

Onderzoeksinstituut TNO houdt zich intensief bezig met studies en pilots op het gebied van waterstof. De deskundigen zien vooral kansen voor...

Waterstofgas: een overzicht

Waterstofgas: is het de oplossing voor alle problemen in de energietransitie, of is waterstof slechts een deel van de oplossing? Feit is, dat...

Baruch Halpert, CEO van Electriq Global, presenteert de generator op waterstofpoeder tabletten bij een demonstratie bij RKB en ECS.

Waterstof in poedervorm, in capsules, of als blok of tablet. Op te slaan in kartonnen dozen. Veilig te bewaren en te transporteren, zonder...

Waterstof is geen wondermiddel

Waterstof is niet de enige manier om tegen 2050 de Net Zero-emissiereducties te bereiken. H2 kan wel een grote bijdrage leveren in bepaalde sectoren...

Waterstofgas in groen, grijs en blauw

Waterstofgas is een ander gas, dat vaak genoemd wordt als vervanger van ons Gronings aardgas. Maar is dat wel reëel? En wat is er voor nodig? Dit is...