Zonnepanelen via een verwarmingsinstallateur?

Zonnepanelen via een verwarmingsinstallateur?

Pv-installaties zijn een enorme groeimarkt in Nederland. Steeds meer bedrijven bieden zonnepanelen aan, waaronder ook installateurs die zich voorheen vrijwel uitsluitend met vervanging en onderhoud van cv-installaties bezig hielden. Er is dus een nieuwe markt aan het ontstaan voor verwarmingsinstallateurs. En dat is helemaal niet zo gek, want er zijn raakvlakken genoeg.

In tegenstelling tot de meeste elektrotechnische installatiebedrijven hebben verwarmingsinstallateurs ervaring met het werken op en met een dak. Niet alleen door het aanbrengen en onderhouden van rookgasafvoeren, maar in veel gevallen ook met zonneboilers. Hierdoor is er al kennis van montage op dakconstructies, ervaring met het maken van lekdichte doorvoeren en het gebruik van valbeveiliging.

Montage van panelen

De keuze van het type en het aantal panelen hangt af van de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Er dient te worden berekend wat de beste plaats is voor de panelen, waarbij rekening wordt gehouden met de hellingshoek, externe schaduwen en de kompasrichting. De panelen worden vervolgens gemonteerd, waarbij de montagematerialen afhankelijk zijn van het soort dakbedekking en constructie.

Normen en regelgeving

Het doel van een PV-installatie is het genereren van elektrische energie. Dat betekent uiteraard dat het systeem moet worden aangesloten op de bestaande elektrische installatie. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, dienen de geldende normen en regelgeving in acht te worden genomen.

Het is belangrijk om de juiste installatiematerialen toe te passen en een goede meting te doen.”

Denk hierbij aan de NEN1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties) en de NEN-EN-IEC 62446:2009 (eisen voor testen en inspecteren van pv-installaties). Er zijn al verzekeringsmaatschappijen die een inspectie conform SCIOS scope 12 voorschrijven. Het is daarom belangrijk om de juiste installatiematerialen toe te passen en bij het inbedrijfstellen een goede meting te doen.

Hierbij wordt niet alleen de elektrische veiligheid van de installatie beproefd, maar er wordt tevens een nulmeting gedaan. Deze nulmeting is belangrijk om direct aan te tonen dat de installatie de berekende opbrengst levert. Daarnaast dienen de meetwaarden van de nulmeting om de degradatie van de installatie bij toekomstig periodiek onderhoud te kunnen vaststellen.

Elektrotechniek

Bij het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen moeten niet alleen de juiste materialen, bedrading en connectoren worden gebruikt, maar deze moeten ook op deskundige wijze worden toegepast. Toen er enige tijd geleden meerdere keren brand was uitgebroken onder zonnepanelen bleken onjuiste connectoren te zijn gebruikt.

Het verbinden van de zonnepanelen dient zeer zorgvuldig te gebeuren, waarbij de bedrading ook op de goede manier door kabelgoten wordt geleid. Connectoren mogen niet in water blijven liggen en alles moet op de juiste manier worden gebundeld. Het systeem dient ook goed te worden geaard. De monteur moet zich goed bewust zijn van de gevaren. Een paneel in de volle zon produceert een behoorlijk vermogen, ook tijdens het aansluiten.

Meten is weten, en rapporteren

Zoals eerder al opgemerkt is meten belangrijk bij het opleveren van technische installaties. Zelfs als uitsluitend gecertificeerde installatiematerialen zijn toegepast, kunnen er kleine fouten zijn gemaakt bij de aanleg. Door de PV-installatie goed door te meten komen dit soort fouten snel aan het licht en kunnen ze direct worden verholpen.

Bij het meten zijn zaken als de aardingsweerstand, isolatieweerstand, de openklemspanning en de kortsluitstroom belangrijk. Het is tevens mogelijk om een IV check uit te voeren, waarmee bepaald kan worden of panelen (nog) voldoen aan de opgegeven specificaties. Hierbij wordt met een referentie cel onder dezelfde hoek als de panelen, de huidige stralingsintensiteit van de zon gemeten, terwijl gelijktijdig de geproduceerde elektrische energie wordt gemeten.

Dit wordt vervolgens vertaald naar STC (Standaard Test Condities), waarna de opbrengst gemakkelijk kan worden vergeleken met hetgeen er in de technische specificaties van de gebruikte panelen staat. U kunt de gemeten en berekende waarden vervolgens opslaan en een meetrapport genereren. Dit meetrapport dient als nulmeting én bewijs van een goed werkende en veilige installatie aan uw klant of opdrachtgever.

Onderhoud

Vrijwel alle technische installaties hebben periodiek onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Een PV-installatie is hierop geen uitzondering. De panelen kunnen vervuilen waardoor ze minder energie zullen opbrengen, maar er is tevens sprake van “normale” degradatie.

Door bij het periodiek onderhoud het rendement van een paneel of meerdere panelen te meten in functie van de zonnekracht op dat moment, kan de mate van degradatie worden vastgesteld. Hier is het uiteraard wel belangrijk dat een vergelijk kan worden gemaakt met het rapport dat bij oplevering was gemaakt (de nulmeting).

Conclusie

Het plaatsen van zonnepanelen kan een mooie aanvulling zijn op de werkzaamheden van elke installateur. Ook in de jaren daarna is het een bron van inkomsten door het periodieke onderhoud. Om in te stappen in deze markt dient u echter wel te beschikken over voldoende elektrotechnische kennis. Daarnaast is een investering in één of meer meetinstrumenten een must om aan te tonen dat de installatie elektrisch veilig is en voldoet aan de regelgeving.

Dit artikel is gesponsord door Euro-Index

Gawalo februari 2024

Gawalo februari 2024

In deze editie o.a. De stand van zaken romdom de Gasketelwet p. 08 Warmtepompbuitenunit in dak p. 18 Inregelen hybride warmtepomp p. 20...

WTW's nooit meer een sta in de weg? 

WTW's nooit meer een sta in de weg?

Itho Daalderop introduceert op de VSK een nieuwe range HRU's die op talloze manieren geïnstalleerd kunnen worden. Aan de wand, in een knieschot of...

Winterwarm introduceert Qwikshift Hybrid Heater

Winterwarm introduceert Qwikshift Hybrid Heater

Winterwarm biedt sinds kort de Qwikshift Hybrid Heater: een hybride verwarmingsoplossing om de verwarmingsinstallatie van een bedrijfspand te...

Unieke stand: verduurzaming gaat verder dan producten

Unieke stand: verduurzaming gaat verder dan producten

"Een betere leefomgeving, daar doen we het voor." Met een uniek standontwerp laat Remeha zien dat verduurzaming verder gaat dan alleen de producten.

Foto: Shutterstock

Grond met een verdacht luchtje

Bij graafwerkzaamheden kom je af en toe bijzondere dingen tegen. Soms leuke, maar af en toe ook linke. Bodemverontreiniging is in sommige gevallen...

Ga voor het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren

Ga voor het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren

Nederland bevindt zich in een aantal grote transitiefases en staat voor de uitdaging om duurzamer te worden. Niet alleen vanwege de...

Nieuwe witte kanalen: perfect voor airco's en warmtepompen

Nieuwe witte kanalen: perfect voor airco's en warmtepompen

Canalit introduceert zijn nieuwe witte aircokanalen in het formaat 140x90 mm. Deze innovatie speelt in op de groeiende vraag van de warmtepompsector.

Informatie en inspiratie in het Remeha Theater

Informatie en inspiratie in het Remeha Theater

Remeha heeft dit jaar op de stand een eigen Remeha Theater, dagelijks gevuld met inhoudelijke presentaties.