Waarom statisch inregelen bij warmtepompen een betere oplossing is

Waarom statisch inregelen bij warmtepompen een betere oplossing is

Dynamisch inregelen van een cv-installatie levert comfort op tegen lage kosten. Dit werkt goed bij een gasgestookte cv-ketel, maar de methode blijkt minder geschikt voor warmtepompen. Bij waterzijdig inregelen van warmtepompen is statisch inregelen beter. Hoe komt dat, en waar dient de installateur rekening mee te houden?

Steeds meer mensen kiezen voor een warmtepomp omdat deze manier van verwarming duurzamer en comfortabel is. Dat laatste is momenteel relevant omdat veel mensen thuiswerken. Om te zorgen dat een warmtepomp efficiënt werkt en de afgiftesystemen, zoals laagtemperatuurradiatoren, vloerverwarming of convectoren goed verwarmen, is het cruciaal om het systeem correct in te regelen.

Dynamisch inregelen werkt prima bij een gasgestookte cv-installatie, maar een waterpomp heeft andere kenmerken. Daarom is het bij het waterzijdig inregelen zaak om met een aantal dingen rekening te houden. Een waterpomp heeft bijvoorbeeld een lagere aanvoertemperatuur en moet daardoor meer liters in het systeem verplaatsen om de afgiftesystemen van voldoende warmte-energie te voorzien.

Voldoende verwarmend vermogen

Een warmtepomp verplaatst meer liters binnen het systeem en afgiftesystemen moeten genoeg warm water doorlaten voor voldoende verwarmend vermogen. Dynamisch inregelen per radiator of convector is een optie. Het type Kombi-TRV van Resideo is bijvoorbeeld instelbaar tot 160 liter per uur. Maar als een warmtepomp meer liters doorstroming vereist, kan een dynamisch radiatorventiel met een temperatuurinstelling op ruimtetemperatuur dat blokkeren. Hoe hard de pomp ook werkt.

In dat geval zal een cv-ketel door de ingebouwde beveiliging uitgaan en vervolgens weer snel opstarten. Bij een warmtepomp werkt het niet zo. Dit systeem werkt met lage temperaturen en kan dan de capaciteit niet kwijt. Bovendien kan een warmtepomp niet goed omgaan met grote schommelingen en snel opstarten is geen optie. Verder is het voor de levensduur van de ingebouwde compressor niet goed als een waterpomp vaak aan en uit gaat.

Drukverschil-overstortregelaar

Als een warmtepomp zijn capaciteit onvoldoende kwijt kan, is het mogelijk een drukverschil-overstortregelaar (type DU145) te installeren. Kies daarbij voor een buffervat om de extra capaciteit op te slaan. Omdat de ruimte vaak beperkt is (zeker in bestaande situaties), is dat niet altijd een haalbare optie. Hoewel dynamisch inregelen per radiator of convector mogelijk is, is het met oog voor het totale systeem niet altijd de beste optie.

Dynamisch inregelen per radiator is niet altijd de beste optie.”

Op zich zorgt deze aanpak ervoor dat alleen de berekende doorstroming van de afgifte gewaarborgd blijft. De afgiftesystemen krijgen precies zoveel water als nodig is. Het is wel mogelijk statische radiatorventielen met een warmtepomp toe te passen. Maar dan moeten de minimale vereiste systeeminhoud en doorstroming ook in deellast goed geborgd zijn.

Een betere oplossing

Als kennis- en gesprekspartner van warmtepompleveranciers voert Resideo al jaren een constructieve dialoog over de beste inregeling van een verwarmingssysteem met een warmtepomp. Naast aandacht voor efficiënt energieverbruik en comfort wordt gekeken naar de levensduur van de warmtepomp. Mensen die hierin investeren, willen zo lang mogelijk plezier en comfort ervaren. Na rijp beraad is Resideo tot de conclusie gekomen dat statistisch inregelen bij warmtepompen echt een betere oplossing is.

Statisch inregelen bij een traditionele cv-installatie kent nadelen. Er zijn bijvoorbeeld klachten over stromingsgeluiden door smorende radiatorafsluiters. Een centrale drukverschilregelaar van de cv-distributiepomp of een centrale drukverschilregelaar (Kombi-Auto) voorkomt dat. De correctie van deze inregelmethode op de ontwerptemperatuur lijkt wellicht nadelig (+0,2˚C volgens NTA8800 tabel 9.2). De voordelen voor de installatie wegen echter zwaarder. Daarbij mag bij toepassing de juiste ruimtetemperatuurregeling tot -1.2 ˚C op de ontwerptemperatuur worden gecorrigeerd.

Pendelgedrag voorkomen

Bij een warmtepomp is het geen probleem om afgiftesystemen in deellast te overspoelen door iets meer liters door te laten dan ingesteld. Zeker omdat er sprake is van een lage temperatuur. Statisch inregelen komt ook ten goede aan de levensduur van de warmtepomp omdat dit pendelgedrag voorkomt. De compressor van de warmtepomp draait langer op een laag pitje door en wordt beschermd tegen al te grote schommelingen.

Statisch inregelen zorgt voor de ideale situatie bij vollast. Op die manier zijn alle ruimtes effectief te verwarmen en te koelen. In deellast is het dan mogelijk om zo lang mogelijk aan de minimale systeeminhoud te kunnen voldoen.

Warmte én koeling

Evohome is bedienbaar via de smartphone.

Een belangrijk voordeel van een waterpomp is dat deze naast warmte ook koeling kan leveren. Door de hoge temperaturen in de zomer vinden veel mensen het prettig om kamers in huis ook te kunnen koelen. Zeker bij nieuwbouw is de mogelijkheid om te kunnen koelen van belang.

Hiervoor gelden strikte eisen. De BENG-eisen (BijnaEnergieNeutraleGebouwen) zijn gericht op de energiebehoefte van een pand voor verwarming en koeling. Hieraan is de TOjuli-eis (TemperatuurOverschrijding) toegevoegd die de grenzen van de toegestane temperatuuroverschrijding stelt.

Deze eisen bieden installateurs van warmtepompen kansen. Het wooncomfort van bewoners is daarbij een belangrijk aspect. De keuze voor een warmtepomp die ook koelt, is heel praktisch. Het voorkomt dat een aannemer per ruimte complexe berekeningen moet maken. Voor de comfortbehoefte bij koeling door een warmtepomp via vloerverwarmingssystemen of convectoren zijn wel meer liters nodig. Dit is een extra argument voor statisch inregelen omdat bij dynamische inregelen de doorstroom naar de afgiftesystemen beperkt is. In combinatie met een zoneregel-systeem als evohome kunnen bewoners de temperatuur in huis eenvoudig per kamer regelen. Zowel warmte als koeling.

Thermostaatkranen staan toe dat er meer water over het afgiftesysteem stroomt.”

Nieuwe thermostatische radiatorafsluiters

Om de statische inregeling van een warmtepompinstallatie correct uit te voeren, heeft Resideo nieuwe thermostatische radiatorafsluiters voor verschillende doorstroomhoeveelheden ontwikkeld. De V2000LX, V2000FX en V2000SX  hebben een traploze voorinstelling voor een breed scala aan debieten voor tweepijpsverwarmings- en -koelsystemen.

Met deze zogenaamde 'thermostaatkranen' is het mogelijk om toe staan dat er meer water over het afgiftesysteem stroomt. Met type LX is doorstroming tot maar liefst 460 liter per uur bij 20kPa mogelijk. Hierdoor is het eenvoudig om alle combinaties van een warmtepomp met LT-radiatoren, convectoren of vloerverwarming optimaal in te regelen.

Optimaliseer werking en levensduur

Het is een misverstand dat dynamisch inregelen van de afgifte het beste is voor verwarmings- en koelingssystemen met een warmtepomp. De situatie van een gasgestookte cv-installatie is in de praktijk niet een-op-een op een warmtepomp te plakken. Goed statisch inregelen in combinatie met een centrale drukverschilregeling van de cv-distributiepomp, optimaliseert de werking en levensduur van een warmtepomp.

In combinatie met de nieuwste generatie zoneregeling evohome, die ook geschikt is voor warmtepompen, kunnen installateurs zorgen dat klanten optimaal profiteren van hun warmtepomp. Zomer en winter.

Slimme zoneregeling

Om te zorgen dat deze verwarmingssystemen zo goed mogelijk functioneren, werkt Resideo nauw samen met leveranciers van warmtepompen. Alle kennis en ervaring wordt ingezet om de beste balans te realiseren tussen controle van de temperatuur, comfort en optimaal gebruik van warmtepompen. Hierbij kijkt Resideo bewust naar het functioneren van de totaaloplossing. De nieuwe versie van evohome biedt bijvoorbeeld slimme zoneregeling voor warmtepompen, waardoor elke afzonderlijke kamer de juiste temperatuur heeft.

Dit artikel is gesponsord door Resideo

Gerelateerde artikelen:

Supergeïsoleerde warmtebatterij levert warm tapwater uit water

Supergeïsoleerde warmtebatterij levert warm tapwater uit water

De NEStore warmtebatterij slaat elektriciteit heel efficiënt op als warmte in een gesloten buffervat. Maar hoe werkt het toestel precies? Deel twee...

Installatie-armer bouwen biedt kansen

Installatie-armer bouwen biedt kansen

Mede door wet- en regelgeving is het aandeel van de kostprijs van een woning dat wordt besteed aan installaties, het afgelopen decennium gestegen van...

Eigen zonnestroom opslaan in warmtebatterij met water

Eigen zonnestroom opslaan in warmtebatterij met water

Hoe kan een huishouden zoveel mogelijk zelf opgewekte zonne-energie zelf verbruiken? NEStore biedt een antwoord op die vraag, met een warmtebatterij...

Walter Grootveld (Essent, links) en Manfred Laros (Sparta). Foto: Tim van Dorsten

Voetbalclub voorbeeld voor verduurzaming

Bij verduurzamingsmaatregelen hoeft Sparta Rotterdam niet per se vooraan te staan. Maar mede dankzij energieleverancier Essent wordt de...

Verrekenfactor MKI warmtepompen gewijzigd

Verrekenfactor MKI warmtepompen gewijzigd

Per 1 januari 2024 geldt een nieuwe beperkte verrekenfactor voor kleine warmtepompen met een vermogen tot maximaal 4,0 kW. Deze factor is uitsluitend...

TNO HPAClab, foto TNO

Sneller en beter warmtepompen installeren

Warmtepompen sneller en beter installeren. Daar gaat het in de basis om bij de stichting Team Duurzaam Installeren. Diverse installatiebedrijven...

Warmteverliesberekening - beeld: Shutterstock

Warmteverliesberekening uitgelegd

Een verwarmingsinstallatie moet kunnen voorzien in de warmtebehoefte van een woning of gebouw. Om te bepalen welke capaciteit de installatie moet...

Suboptimale condities

Verbeterpunten voor warmtepompfabrikanten

Standaardisatie kan op meerdere vlakken het installatieproces van warmtepompen versnellen. Dat blijkt uit gesprekken tussen installatiebedrijven en...