Herziene ISSO-publicatie 64 gaat kwaliteit van isolatie verbeteren

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw’ is herzien. Met deze herziening sluit ISSO-publicatie 64 aan op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Doel is om de kwaliteit van isolatie te verbeteren en energieverlies en uitwendige corrosie te voorkomen.