Gasketelwet: definitie, verplichtingen en uitrol

Gasketelwet: definitie, verplichtingen en uitrol

Zodra de verplichtingen met betrekking tot de Gasketelwet in werking treden, moeten bedrijven en werknemers gecertificeerd zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren. Maar wat is de Gasketelwet precies en welke impact heeft dit op de installateur? We zetten alles nog eens op een rij.

Gasketelwet: definitie, verplichtingen en uitrol

Gasketelwet en CO-certificering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties op 25 juni 2019 als hamerstuk afgedaan. Op 1 oktober 2020 is de wetswijziging in werking getreden. De ‘Gasketelwet’ is daarmee een feit. Lees in het artikel Gasketelwet en CO-certificering wat deze wet precies inhoudt.

Gasketelwet: inwerkingtreding verplichtingen uitgesteld

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de verplichtingen uit de zogeheten Gasketelwet per 1 april 2022 niet haalbaar is. Het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s vergt namelijk meer tijd dan was voorzien. De inwerkingtreding wordt daarom uitgesteld

Gasketelwet: niet alleen ketels

De term “gasketelwet” blijkt voor verwarring te zorgen. Monteurs vragen zich af, of hun specifieke werkzaamheden nu wel of niet onder de wet vallen. Naar aanleiding van een lezersvraag dook de redactie er voor u in, in het artikel Gasketelwet: niet alleen ketels.

Hoe te voldoen aan de gasketelwet

Iedereen die werkt met cv-ketels (onderhoud, reparatie, vervanging, plaatsingen) moet het bewijs vakmanschap CO halen, dat geldt ook voor als je alleen werkt met ketels onder 100 kW. In het artikel Hoe te voldoen aan de gasketelwet wordt ingegaan op hoe je je certificeert, de geldigheid van het certificaat, audits enzovoort.

Norbert van Niel: “Klaar voor de Gasketelwet”

Uitstel of niet, installateurs bereiden zich voor op de Gasketelwet. Zo ook Norbert van Niel, bedrijfsleider van Van Niel Installatietechniek in Twello. De aanpak en visie op de Gasketelwet is te lezen in het artikel Norbert van Niel: “Klaar voor de Gasketelwet”

CO-certificering is niet moeilijk

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om aan gasverbrandingsinstallaties te werken als je niet gecertificeerd bent. Werk aan de winkel dus, voor installateurs. Een deel heeft het al voor elkaar, maar er zijn ook installateurs die ertegenop zien en het voor zich uit schuiven. “Toch is een CO-certificering niet moeilijk”, zegt Erik Hafkamp van CO-certificatie.nl.Hij begeleidt kleine installatiebedrijven en ZZP’ers bij het behalen van het nieuwe verplichte CO-certificaat.

Gasketelwet: loopt een CO-certificaat in de papieren?

Per 1 januari 2023 moeten alle bedrijven en monteurs die gasverbrandingstoestellen repareren, onderhouden of in bedrijfstellen een CO-certificaat hebben. Voor grotere installatiebedrijven zijn de kosten daarvan waarschijnlijk geen probleem. Maar voor kleinere bedrijven en zelfstandigen kunnen de kosten van het behalen van een CO-certificaat mogelijk wel een financieel struikelblok zijn. Niet alleen moet elke monteur gecertificeerd zijn, ook het bedrijf moet een CO-certificaat hebben. Lees meer hierover in het artikel Gasketelwet: loopt een CO-certificaat in de papieren?

Eerder verschenen