Gasketelwet en CO-certificering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties op 25 juni 2019 als hamerstuk afgedaan. Op 1 oktober 2020 is de wetswijziging in werking getreden. De ‘Gasketelwet’ is daarmee een feit. Wat betekent dat voor de installatiebranche?