Gasketelwet: niet alleen ketels

De term “gasketelwet” blijkt voor verwarring te zorgen. Monteurs vragen zich af, of hun specifieke werkzaamheden nu wel of niet onder de wet vallen. Naar aanleiding van een lezersvraag dook de redactie er voor u in.