Wet kwaliteitsborging en aansprakelijkheid installateur

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderweg. Ook installatiebedrijven als onderaannemer zijn straks aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn geconstateerd.

Dit vind je misschien ook interessant