Wet kwaliteitsborging en aansprakelijkheid installateur

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderweg. Ook installatiebedrijven als onderaannemer zijn straks aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn geconstateerd.