Gasketelwet: inwerkingtreding verplichtingen uitgesteld

Op 1 oktober 2020 trad het wettelijk stelsel ‘certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’, beter bekend als de Gasketelwet, in werking. Per 1 april 2022 zouden bedrijven gecertificeerd moeten zijn om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te mogen uitvoeren. Die datum is nu opgeschoven.