Wkb weer dichterbij

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken/Algemene zaken heeft minister Ollongren laten weten dat het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Raad van State kan worden voorgelegd ter verkrijging van advies.

Hiermee komt de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen weer een stap dichterbij. De commissie wil wel graag op de hoogte gehouden worden over het advies van de Raad van State.

Veel vragen

Op 19 november stuurde de commissie een brief met vragen over de Wkb naar de minister. De brief met antwoorden nam de commissie ter kennisgeving aan. De commissie wil wel graag weten, in welke mate haar inbreng in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.

Overgangsrecht

Na inwerkingtreding van de Wkb zullen aannemers na oplevering van een bouwwerk een consumentendossier moeten overleggen. De commissie maakte zich zorgen over langlopende projecten waarvan bij aanvang van het project nog geen sprake was van een consumentendossier. Zij vreesden dat er meerkosten zouden ontstaan voor het alsnog moeten aanleggen van een consumentendossier. De minister stelt dat verplichting
tot het overleggen van een consumentendossier alleen geldt voor
aannemingsovereenkomsten die zijn gesloten na inwerkingtreding van de Wkb.

Voldoende kwaliteitsborgers

Op de vraag, of bij de kwaliteitsborgers voldoende capaciteit is om alle bouwwerken te beoordelen, antwoordt de minister bevestigend. Zij geeft aan dat in eerste instantie het aantal te beoordelen bouwwerken nog relatief beperkt zal zijn. Pas een half jaar tot een jaar na invoering van de Wkb zal een totaal aantal van 850 werknemers bij kwaliteitsborgers volledig nodig zijn. Tot die tijd volstaat het aantal van 300 à 400 personen dat nu al in een dergelijke functie bij een kwaliteitsborger werkzaam is.

Alle benodigde kennis

Kwaliteitsborgers zullen kennis moeten hebben van zeer veel bouwkundige en installatietechnische aspecten, waaronder ook brandveiligheid en energietechniek. De zorgen van de commissie over de invulling van deze functie deelt de minister niet. De eisen voor kwaliteitsborgers zijn voldoende vastgelegd in de Wkb. De bedrijven die als kwaliteitsborger zullen optreden zullen moeten zorgen dat zij met hun personeel aan al deze eisen kunnen voldoen.

Wie keurt de slager?

De kwaliteitsborgers zullen de bouwwerken beoordelen door middel van een beoordelingsinstrument. Dit instrument voor kwaliteitsborging wordt samengesteld door een instrumentaanbieder. De instrumentaanbieder kan beoordelen, of de kwaliteitsborgers het instrument op de juiste wijze toepassen. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging  houdt toezicht op de instrumentaanbieders. Wanneer er signalen zijn over het niet integer handelen van de kwaliteitsborger kan iedereen die dat wil hierover contact opnemen met de instrumentaanbieder of de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging.

En waar blijft de gemeente?

De commissie heeft verschillende vragen gesteld over de handhavingsbevoegdheid van de gemeente waarin het bouwwerk wordt gerealiseerd. De angst bestond, dat door de Wkb de bevoegdheid van de gemeente beperkt zou worden. De minister is van mening dat dat niet zo is. De gemeente doet onder de Wkb bij de bouwmelding en de gereedmelding alleen een procedurele toets op de volledigheid van de stukken. De gemeente mag echter als bevoegd gezag altijd toezicht houden op de naleving van de bouwtechnische regels. Dat is nu ook het geval en dat wijzigt niet.

Dit vind je misschien ook interessant