BENG: een overzicht

BENG: een overzicht

Met BENG is de regelgeving voor het bouwen drastisch veranderd. Veel professionals worstelen dan ook met vinden van hun weg naar en in de NTA 8800. Voor iedereen die baat heeft bij een overzicht van de bij ons beschikbare relevante informatie, hebben we dit artikel samengesteld.

Van EPC naar BENG: wat zijn de nieuwe rekenregels?

De vertrouwde EPC voor berekening van de energieprestatie van woningen heeft plaats moeten maken voor NTA 8800, beter bekend als BENG. Er zijn vier indicatoren gedefinieerd en in de bouwregelgeving komt te staan welke eisen daaraan worden verbonden. In de norm BRL 9500 staat volgens welk protocol de indicatoren moeten worden berekend en er is gevalideerde rekensoftware beschikbaar. Nog een verplichting: bouwpartijen moeten voortaan een projectdossier bijhouden waaruit blijkt welke materialen en producten in een bouwwerk zijn gebruikt. Lees er meer over in het artikel >> Van EPC naar BENG: wat zijn de nieuwe rekenregels?

Terug naar boven

BENG-eisen inzichtelijk gemaakt

De tabel met de huidige BENG-eisen beslaat 2,5 pagina’s. De details ontnemen echter het zicht op de belangrijkste hoofdlijnen. Om het gevoel terug te brengen, laten we details weg en kijken we naar de hoofdlijnen voor de woningbouw. Lees er meer over in het artikel >> BENG-eisen inzichtelijk gemaakt

Terug naar boven

Nieuwe eisen energieprestatie: Welke regeling is wanneer van toepassing?

EPBD, NTA 8800, BENG, het nieuwe energielabel en nieuwe systeemeisen voor technische bouwsystemen … Op energiegebied is er de afgelopen tijd veel in de wet- en regelgeving veranderd. De veranderingen hangen nauw met elkaar samen, maar vaak zien installateurs door de bomen het bos niet meer. Welke regeling is wanneer van toepassing en wat moet je er als installateur mee? Lees er meer over in het artikel >> Nieuwe eisen energieprestatie: Welke regeling is wanneer van toepassing?

Terug naar boven

NTA 8800: overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe energielabelmethode NTA 8800 was er in eerste instantie tot 1 juli 2021 een overgangsregeling van kracht. Om te voorkomen dat EP-adviseurs die het bewijs van vakbekwaamheid nog niet hebben gehaald hun werk niet meer kunnen uitvoeren, is een overgangsregeling in het leven geroepen. De overgangsregeling gold tot 1 juli 2021, maar is nu verlengd. Lees er meer over in het artikel >> NTA 8800: overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd

Terug naar boven

‘Zet BENG en MPG niet tegenover elkaar’

Hoe zat het ook alweer met BENG en MPG? In een notendop: BENG heeft alles te maken energieprestaties van gebouwen. De MPG (Milieuprestatie Gebouwen) gaat juist over de milieubelasting van materialen die in een gebouw worden gebruikt. Lees er meer over in het artikel >> ‘Zet BENG en MPG niet tegenover elkaar’

Terug naar boven

Hoe voorkom je oververhitting in een woning?

Sinds 1 januari 2021 is het ook verplicht om de kans op temperatuuroverschrijding te berekenen, bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen. In de nieuwe bouwregelgeving is een grenswaarde opgenomen die de kans op temperatuuroverschrijding in woningen aan banden legt. Die kans wordt aangeduid met het indicatiegetal TOjuli en dit getal wordt tegelijk met de drie BENG-indicatoren berekend. Als het koelen van een woning wordt opgelost met energieverslindende oplossingen, dan resulteert dit namelijk in een slechtere energieprestatie van de woning. Dat komt vervolgens tot uitdrukking in een hogere uitkomst voor BENG 2. Lees er meer over in het artikel >> Hoe voorkom je oververhitting in een woning?

Terug naar boven

BENG-eisen doen kosten nieuwbouw fors stijgen

Deze nieuwe BENG-eisen zorgen voor een andere scope van projecten en hebben meteen ook financiële consequenties. De bouwkosten van nieuwbouwprojecten stijgen aanzienlijk. De DBD (kenniscentrum op gebied van bouw(kosten)data) heeft berekend hoeveel de bouwkosten zullen stijgen. Lees er meer over in het artikel >> BENG-eisen doen kosten nieuwbouw fors stijgen

Terug naar boven

Actieve koeling biedt niet altijd soelaas in BENG berekening

Het blijkt dat het moeilijker is om aan TOjuli te voldoen, dan aan de drie BENG indicatoren. Maar de binnenbocht nemen door altijd actieve koeling toe te passen, zodat vrijstelling op TOjuli wordt verkregen, biedt niet altijd het gewenste resultaat. Dat is namelijk sterk afhankelijk van het koelingssysteem dat wordt gebruikt. Lees er meer over in het artikel >> Actieve koeling biedt niet altijd soelaas in BENG berekening

Terug naar boven

Lees meer over

Flamco FlexTherm Eco thermische opslag - beeld: Flamco

Zon opslaan in zoutbatterij

Zelf opgewekte zonne-energie kán natuurlijk in een accu. Maar dergelijke apparaten zijn duur, en wat doe je vervolgens met die opgeslagen...

Grootschalige warmteopslag - beeld: Shutterstock

Duurzame warmteopslag op grote schaal

Wie het heeft over de energietransitie, denkt vaak aan duurzame opwek uit zon en wind, elektrificatie en opslag van energie in batterijen. Maar...

Zonne-energie opslaan voor zelfverbruik - beeld: Shutterstock

Zonne-energie opslaan voor zelfverbruik

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Toch wordt het zelf gebruiken van de zelfopgewekte zonnestroom steeds aantrekkelijker. Maar hoe...

Aardwarmte of geothermie is letterlijk warmte uit het hart van de aardbol - afbeelding: Shutterstock

Aardwarmte uitgelegd

Aardwarmte is hetzelfde als geothermie, maar iets anders dan bodemwarmte. In volgorde van diepte komt bodemwarmte eerst (tot 400 meter diep). Het...

Grote hoeveelheid witte waterstof in Albanië gevonden 

Grote hoeveelheid witte waterstof in Albanië gevonden

In een chroommijn in Albanië is witte waterstof gevonden. De gevonden hoeveelheid van deze natuurlijk gevormde waterstof is de grootste tot nu toe....

Waterstofsulfide uit een fumarole in vulkanisch gesteente is een potentiële bron van witte waterstof

Geologen verwachten 'goudkoorts' voor natuurlijke waterstof

Onder de grond zit een enorme hoeveelheid natuurlijke waterstof. Het grootste deel van die waterstof is waarschijnlijk ontoegankelijk. Maar een paar...

Sneller door de energietransitie met contingentenaanpak 

Sneller door de energietransitie met contingentenaanpak

Contingentenaanpak: wat is dat en wat kun je er als installateur mee? Consortium TDI onderzoekt samen met TNO hoe deze aanpak het installeren van...

AMHC wordt groenste hockeyclub van Nederland - met hulp van Celsis

AMHC wordt groenste hockeyclub van Nederland - met hulp van Celsis

De Alkmaarse Mixed Hockey Club (AMHC) is hard op weg de meest duurzame hockeyclub van Nederland te worden. Naast bewustwording (!) onder de circa...