MEGGER TPT210 & TPT220 spanningstesters met een meetbereik tot 1.000 V

Beide instrumenten bieden een eenvoudige testfunctie voor 30 mA aardlekschakelaars. Bij een test tussen fase en aarde wordt de aardlekschakelaar niet aangesproken. Het instrument biedt ook de mogelijkheid tot weerstandsmeting, een doorbeltest en het bepalen van de draaiveldrichting. Spanningsmetingen met een meetwaarde groter dan 35 V worden aangegeven met een akoestisch signaal.