Thermografie voor HVAC-doeleinden

Elke cv- en warmtepompmonteur dient te beschikken over het juiste gereedschap voor het afstellen en onderhouden van HVAC-installaties. Hierbij hoort ook meetapparatuur, waaronder een multimeter, drukmeter, temperatuurmeter en bij verbrandingsprocessen ook een rookgasanalyser. Een warmtebeeldcamera maakt nog niet vaak deel uit van de standaard uitrusting. Toch biedt het veel voordelen, het bespaart veel tijd en is mede daardoor duidelijk in opkomst.

Wat doet een warmtebeeldcamera?

Een warmtebeeldcamera legt beelden vast in een infrarood elektromagnetisch spectrum in plaats van in zichtbaar licht. Hierdoor ontstaan beelden waarin niet de zichtbare kleuren van een object worden getoond, maar waarin temperaturen en temperatuurverschillen zichtbaar worden. Het is natuurlijk mogelijk om aan de hand van de getoonde beelden direct conclusies te trekken en/of actie te ondernemen. Maar de beelden kunnen ook worden opgeslagen voor analyse op een later tijdstip of om deze op te nemen in meetrapportage of een advies.

Toepassing

Warmtebeeldcamera’s met de juiste functionaliteit en specificaties voor professioneel gebruik zijn de laatste jaren door prijsdalingen bereikbaar geworden voor vrijwel elke installateur. Het gebruik kan bijzonder handig zijn en veel tijd besparen. Op een warmtebeeld kun je heel duidelijk temperatuurverschillen waarnemen. Als er een goede camera wordt gebruikt en het verschil tussen de hoogste en laagste temperatuur in een beeld heel klein is, kun je zelfs temperatuurverschillen van 0,05 °C zichtbaar maken. Het aflezen van de exacte temperatuur van een object is echter afhankelijk van diverse factoren. Zo speelt onder meer het type materiaal van het object een grote rol.

Vloerverwarming

Bij lage-temperatuur verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, is een groot oppervlak voor warmteafgifte belangrijk. De keuze voor vloerverwarming ligt dan voor de hand. Dit is terug te zien in de woningen en kantoren die steeds vaker worden voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.

Op een warmtebeeld kun je heel duidelijk temperatuurverschillen waarnemen

Met een warmtebeeldcamera kunnen zowel de warmteafgifte als de leidingen in de vloer zichtbaar worden gemaakt. Zo kun je de aanvoer- en retourtemperatuur bij een verdeler goed afregelen. Als je in de vloer moet boren kun je eerst vaststellen waar de leidingen lopen, zodat je deze niet beschadigd. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een lek, dan kun je dit ook met een warmtebeeldcamera goed vinden, omdat het vochtige beton rond het lek een iets hogere temperatuur heeft.

Radiatoren en warmtewisselaars

Een warmtebeeld van een radiator toont direct of de gehele radiator homogeen wordt verwarmd. Als het systeem niet goed is afgeregeld, foutief is aangesloten, of als het systeemwater ernstig is vervuild waardoor er sprake is van afzettingen, dan wordt de radiator niet homogeen verwarmd. Met een warmtebeeldcamera is het niet langer nodig om meerdere temperatuurmetingen per radiator uit te voeren. In één oogopslag is te zien of er een probleem is. Hetzelfde geldt voor warmtewisselaars in een cv-ketel. Ook deze kunnen makkelijk vervuild raken wat zorgt voor temperatuurverschillen die direct op een warmtebeeld te zien zijn. Nadat maatregelen zijn getroffen, is direct te zien (en aangetoond) dat het probleem is verholpen.

Isolatie

Goede thermische isolatie draagt bij aan een efficiënt en comfortabel HVAC-systeem. Een warmtebeeldcamera kan duidelijk in beeld brengen waar de meeste warmte wordt verloren en dus de meeste winst valt te behalen. Koudebruggen, ontoereikende isolatie, kierende kozijnen en dergelijk zijn direct te herkennen. Ook hier is het niet noodzakelijk om met hoge nauwkeurigheid vast te stellen wat de temperaturen zijn op de diverse plaatsen, maar volstaat het om warme plekken aan de buitenzijde of juist koude plekken aan de binnenzijde te constateren.

Voldoende kennis en vaardigheid?

Voor het gebruik van een warmtebeeldcamera is enige kennis en vaardigheid noodzakelijk. Als je simpelweg de camera op een object richt en een plaatje schiet, zijn er diverse zaken die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Om je hiervan bewust te zijn, zodat je onder de juiste omstandigheden en met de juiste instellingen de warmtebeeldcamera gebruikt, is een training zeker aan te raden. Je kan natuurlijk een uitgebreide opleiding volgen en jezelf laten certificeren, zodat je keuringen van diverse technische installaties mag uitvoeren. Voor werkzaamheden zoals hierboven beschreven volstaat een training van één dagdeel al.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Euro-Index

Dit vind je misschien ook interessant