Drinkwater ontdoen van bromide

Bij ozonbehandeling van water kan uit bromide bromaat ontstaan. Bromaat is mogelijk kankerverwekkend. Die stof wil je dus niet in drinkwater hebben.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie