Drinkwater ontdoen van bromide

Bij ozonbehandeling van water kan uit bromide bromaat ontstaan. Bromaat is mogelijk kankerverwekkend. Die stof wil je dus niet in drinkwater hebben.