Waterlagen op platte daken: klimaatverandering dwingt tot wijzigingen richtlijnen (1/4)

Het klimaat verandert. Om de waterhoogte op platte daken ook in een veranderend klimaat te kunnen bepalen, moeten de normen en richtlijnen in NEN 3215, NTR 3216 en NEN-EN 1991/NB worden aangepast. Dat blijkt uit het rapport “Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat”.