'Systeemproblemen worden te vaak over het hoofd gezien bij verwarmings- en koelinstallaties'

'Systeemproblemen worden te vaak over het hoofd gezien bij verwarmings- en koelinstallaties'

Eenvoudige systeemproblemen worden nog te vaak over het hoofd gezien bij ontwerp, installatie en onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties. Dit heeft nadelige gevolgen voor de interne vloeistofkwaliteit en kan zelfs leiden tot systeembeschadigingen. Met hoge bedrijfskosten én ongemakken voor de gebruiker tot gevolg. En dat alles om de vloeistof die in het systeem wordt gebruikt in een stabiele toestand te houden. Dat kan anders.

Het doorbreken van de cyclus van werkzaamheden en kosten begint bij het druksysteem. Een slecht ontworpen, geïnstalleerd en/of onderhouden expansiesysteem kan in de hele installatie leiden tot een negatieve druk. Er kan lucht naar binnen worden gezogen via automatische ontluchters, pakkingen en microlekkages.

Hoge druk

Hoge druk kan ervoor zorgen dat water door de veiligheidsventielen stroomt, waardoor telkens water moet worden bijgevuld en de werking van eventueel aanwezige corrosieremmers teniet wordt gedaan. Hierdoor wordt corrosievorming onontkoombaar en begint de cyclus steeds opnieuw:

• Er komt voortdurend lucht in het systeem.
• Er ontstaat corrosie.
• Er vormt zich steeds meer vuil en sludge.
• Het systeem wordt gereinigd en behandeld.

Uiteenlopende eisen drukbehoudsysteem

Elk verwarmings- of koelsysteem stelt andere eisen aan het drukbehoudsysteem. Operators stellen aanvullende eisen aan de uitrusting van drukregelsystemen, de mogelijke signaaluitwisseling met andere delen van de installatie of het besturingssysteem en de bedrijfszekerheid. SpiroPress biedt een scala aan oplossingen, van de eenvoudigste opstelling tot de meest uitgebreide, complexe systemen:

De SpiroPress PicoControl Kompakt is een drukbehoudsysteem met een compact ontwerp waardoor het expansievolume volledig kan worden benut en de druk in kleinere verwarmings- en koelsystemen op een constant niveau kan worden gehouden.

SpiroPress MultiControl Modular betreft een serie drukbehoudunits voor grotere systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van thermogravimetrische analyse. In deze units kan het expansievolume volledig worden benut en kan de druk in afgesloten verwarmings- en koelsystemen op een constant niveau worden gehouden.

De ETCM TopControl Modular is een modulair expansie- en drukregelsysteem voor gebruik in combinatie met externe lagedruk EG-expansievaten (veiligheidsventiel 0,5 bar). Voor de TopControlserie wordt gebruik gemaakt van elektronische drukregelpompen met snelheidsregeling en elektronische overdrukventielen. Door het werkdrukbereik van 23,5 bar kunnen deze units in een enorm scala van apparaten worden gebruikt.

De SpiroPress MultiControl Kompakt is het meest flexibele apparaat voor drukbehoud in de serie. Met deze unit kan het expansievolume volledig worden benut en wordt de druk in gesloten verwarmings- en koelsystemen op een constant niveau gehouden.

Een speciale versie van de SpiroPress Multisystems is de MultiControl COOL EMCC. Deze drukregelunit is oorspronkelijk ontworpen voor koelsystemen. Door roestvrijstalen drukregelaars en expansievaten behoort corrosie door condensatie tot het verleden.

Membraanexpansievaten zijn ‘passieve’ drukbeheersystemen. Voor de drukregeling wordt gebruik gemaakt van een vooraf ingestelde gasdruk in het membraanexpansievat. Omdat de expansievaten geen suppletiefunctie hebben, combineert Spirotech dit soort drukregelingen idealiter met een vacuümontgasser inclusief suppletiefunctie.

Dit artikel is gesponsord door Spirotech