Adiabatische koeling in de praktijk: all-season én zomersystemen

Adiabatische koeling is vooral geschikt als de interne warmtelast hoog is, bijvoorbeeld bij productiebedrijven. Binnen adiabatische koeling zijn twee typen te onderscheiden: all-season systemen en zomersystemen. Bij productiebedrijf EKK Eagle Simrax in Kerkrade zijn beide systemen toegepast.