Oplossingen energietransitie lang niet zo eenduidig als ze soms lijken

Oplossingen energietransitie lang niet zo eenduidig als ze soms lijken
Peter Cool, technisch directeur van Intergas Verwarming. (foto: Gerard van Beek)

Terwijl Nederland haast maakt om alle woningen van het aardgas af te krijgen, maken andere landen juist nu de overstap van kolen- en oliekachels naar aardgas. De oplossingen voor de energietransitie zijn lang niet zo eenduidig als ze soms lijken, meent Peter Cool, technisch directeur van Intergas Verwarming. Hij denkt dat we gas nog hard nodig hebben om woningen te verwarmen, maar vooral ook om duurzame energie op te slaan. Dat zullen in de toekomst steeds vaker fossielvrije vormen van gas zijn, zoals waterstof en groen gas, benadrukt hij.

"In Duitsland krijgen mensen nog subsidie om over te stappen naar gas en hier moet iedereen juist van het gas af. We zien dat de vraag in Nederland naar gastoestellen waarschijnlijk gaat dalen, maar in het buitenland neemt die juist toe."

Met deze woorden benadrukt Peter Cool, directeur van Intergas, dat de energietransitie niet zo eenduidig is als die soms lijkt. "In Duitsland lopen ze voor op het gebied van wind- en zonne-energie en daar hebben ze al een tijdje in de gaten dat een all-electric-samenleving niet haalbaar is. Ze missen nog de geweldige opslagcapaciteit die daarvoor nodig is. Als je kijkt naar de opslag van duurzame energie, dan wordt een flinke denkfout gemaakt. Gas en elektriciteit zijn allebei dragers van energie, maar gas heeft ook de opslag in zich. Je kunt het stilzetten in een tank of een zoutcaverne en jaren bewaren zonder verlies. Je kunt problemen met de capaciteit van het stroomnet, zoals die nu al ontstaan in sommige delen van het land, voorkomen door elektriciteit om te zetten in gas."

Marktleider cv-ketels

Het is Intergas Verwarming in relatief korte tijd gelukt marktleider te worden op het gebied van cv-ketels in Nederland. "In 2000 waren we nog één van de kleinere producenten in Nederland en nu zijn we marktleider. De verkoop van onze producten beperkt zich overigens al lang niet meer tot ons land. Ik denk dat we nu ongeveer 50 procent exporteren, vooral naar andere Europese landen en Noord-Amerika."

De afdeling innovatie van Intergas is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe verwarmingssystemen. Volgens Cool verschilt de techniek achter deze nieuwere installaties niet zo veel van cv-ketels. "Het zijn allemaal elektromechanische apparaten. De opgave zit in het efficiënt produceren van nieuwe producten. Eén apparaat maken, is goed te doen, maar dat is iets anders dan een efficiënt massaproduct maken."

Warmtepompen

De markt voor warmtepompen is dan ook nog lang niet geconsolideerd, meent hij. "In Europa vind je nog een paar honderd warmtepompproducenten. Daaruit valt op te maken dat de markt nog te veel versnipperd is. Men is er nog niet in geslaagd om met een efficiënt massaproduct te komen. Maar dat kan eigenlijk ook pas als er voldoende vraag naar is."

Dat de winning van aardgas in Nederland in 2030 stopt, weet Cool natuurlijk. Maar dat betekent volgens hem geenszins het einde van gas in Nederland. "Er zijn ook andere vormen van gas, zoals waterstof of groen gas. Dit kunnen we heel goed gebruiken, ook in de toekomst, bijvoorbeeld voor de opslag van duurzame energie."

Het kantoor van Intergas.

Cv-ketels voor waterstof

De productie van groene waterstof is mogelijk, maar op dit moment is de productie nog niet grootschalig, legt Cool uit. "Dat duurt nog wel even en er is nu een groep bedrijven nodig die zich richt op de ontwikkeling van cv-ketels voor waterstof." Deze ketels zijn volgens de Intergas-directeur bij uitstek geschikt voor woningen die moeilijk aan te passen zijn. "Isolatie is natuurlijk beter, maar dat is een dure operatie en het is niet altijd mogelijk. In het Klimaatakkoord staat dat we tot 2030 200.000 woningen per jaar gaan verduurzamen, maar voorlopig halen we die aantallen niet. Als je waterstof kunt bijmengen in de gasleidingen, kun je ervoor kiezen om aan sommige woningen weinig of niks te doen."

Klimaatakkoord

Dat het Klimaatakkoord bij grote installatiebedrijven en woningcorporaties bovenaan de agenda staat, heeft Cool al gemerkt. "Er is op dit moment ruimte genoeg om je te onderscheiden als leverancier. Wij zijn heel nadrukkelijk aan het kijken wat de technische mogelijkheden zijn, zowel voor warmtepompen als voor cv-ketels op waterstof. We zitten nog in de fase van prototypes en kijken met onze technische en creatieve capaciteiten naar oplossingen."

Het manifest van Techniek Nederland om vanaf 2021 cv-ketels alléén nog te vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief noemt Cool 'goed voor de branche'. "De maatregel is zeker niet alleen ideologisch gedreven, er zit een koopmansgedachte achter. Het is voor iedereen in onze branche interessant, omdat er op deze manier meer apparaten kunnen worden verkocht. Voor consumenten is het minder fijn, want die moeten meer geld uitgeven. Dat terwijl er nu al veel mensen zijn die de energierekening niet kunnen betalen."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Intergas.

Thermisch comfort: wetenschap of gevoel? 

Thermisch comfort: wetenschap of gevoel?

Thermisch comfort is zowel meetbaar als ongrijpbaar. 'Meetbaar' omdat er ideale waarden zijn voor temperatuur, vocht, tocht en straling in een...

TOjuli per 1 juli 2024 aangescherpt 

TOjuli per 1 juli 2024 aangescherpt

Drie jaar na introductie wordt de TOjuli op 1 juli 2024 aangescherpt. De aanwezigheid van actieve koeling is niet langer automatisch afdoende om...

Voorsorteren op warmtepomp: over flow en delta-T 

Voorsorteren op warmtepomp: over flow en delta-T

Of de vervanging van een hr-ketel door een warmtepomp installatietechnisch ingrijpend is, hangt nauw samen met de configuratie van het bestaande...

Een Duitse kijk op warmtepompen 

Een Duitse kijk op warmtepompen

In Duitsland worden al jaren standaard warmtepompen geïnstalleerd in woningen die op papier verre van geschikt lijken. Zelfs de radiatoren kunnen...

Gecombineerde Elytra dakdoorvoer voor warmtepompen

Dakdoorvoer voor warmtepomp

Burgerhout introduceert de Elytra. Deze gecombineerde dakdoorvoer voor lucht/water warmtepompen zonder buiten-unit is modulair opgebouwd.

Nieuwe multi-split airco's van Nefit Bosch 

Nieuwe multi-split airco's van Nefit Bosch

Nefit Bosch komt met nieuwe airconditioning producten. Waaronder nieuwe binnenunits, wandunits, plafondcassettes, kanaalunits en vloerunits. Voor...

'Propaan is geen wondermiddel'

'Propaan is geen wondermiddel'

Een warmtepomp met propaan als koudemiddel kan dan wel 75 graden leveren, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ook moet willen. We volgden een...

Verduurzaming huurwoningen gestapelde bouw gaat moeizaam

Verduurzaming huurwoningen gestapelde bouw gaat moeizaam

Installatiebedrijven maken zich zorgen over de verduurzaming van huurwoningen in oudere appartementengebouwen. Collectieve systemen krijgen...