Afgiftesystemen voor lagetemperatuurverwarming verlagen energieverbruik

Bij verhalen over aardgasloos verwarmen gaat vaak alle aandacht naar de warmtebron. Als installateur weet u dat uitsluitend de bron vervangen niet volstaat. Als de aanvoertemperatuur lager wordt, moet er ook gekeken worden naar het afgiftesysteem. Bij verbouwingen is het zelfs raadzaam om alvast voor te sorteren op aardgasloos verwarmen door het aanleggen van afgiftesystemen voor lagetemperatuurverwarming.