Biomassaketels in de warmtetransitie

In welke omstandigheden is een gebouwgebonden bioketel in Nederland de beste oplossing voor duurzame verwarming. Wanneer is deze goedkoper dan de aanleg van een collectief warmtenet of een all electric-oplossing?