Rookgasafvoeren: niet zwart-wit 

Rookgasafvoeren: niet zwart-wit 

In elke woning met een cv-ketel is een rookgasafvoer aanwezig. Veel van die rookgasafvoeren zijn al lang in gebruik. Vaak genoeg zijn ze niet uitgevoerd volgens de nu geldende regels. De branche maant tot kalmte: die afwijkende rga’s vormen sinds 1 april niet allemaal plotseling een gevaar voor de omgeving. Het is niet altijd zo zwart-wit.

“Veiligheid staat voorop.” Daarmee begint het gesprek met Henk Bruining en Leon Peijen van de M&G Group. Henk Bruining is innovatiemanager bij de M&G Group, waar Burgerhout het belangrijkste merk is. Burgerhout is fabrikant van onder meer rookgasafvoeren en ventilatiedoorvoeren. Leon Peijen is accountmanager bij Burgerhout. Het belangrijkste doel van de hele Gasketelwet is om gasverbrandingsinstallaties veiliger te maken. Rookgasafvoeren vallen daar ook onder. De laatste tijd merken Peijen en Bruining, dat er bij installateurs veel ongerustheid is over rga’s van bestaande installaties. Installateurs zijn bang dat ze hun certificatie kwijt raken, wanneer ze niet conform het beugelvoorschrift beugelen, of niet conform de instructies van de fabrikant of van een NPR werken. ‘Afkeuren, of niet afkeuren?’, dat is de vraag.  

Zwart-wit klopt het, maar het ligt genuanceerder

Peijen geeft een voorbeeld aan de hand van een metafoor. “De maximum snelheid op Nederlandse snelwegen is 100 km/uur, tussen 06:00 en 19:00 uur. Op veel van die wegen is de maximum snelheid tussen 19:00 en 06:00 uur 130 km/uur. Wanneer ik daar overdag 110 km/uur rijdt, zit ik officieel fout. Oom agent kan dan een boete uitschrijven. Óf hij kan zeggen: “Houdt u een beetje meer aan de maximumsnelheid, meneer.” Is overdag 110 rijden onveilig? Dat hangt van de verkeerssituatie af. Maar meestal valt dat wel mee.”  

Zo zouden we ook naar bestaande rookgasafvoeren van cv-ketels moeten kijken, volgens Bruining en Peijen. Niet alleen zwart of wit, maar meer genuanceerd.  

Het waarom van de Gasketelwet

De Gasketelwet, oftewel het wettelijk stelsel ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ is bedoeld om ongevallen met koolmonoxide te voorkomen. Uit dit CO-stelsel zijn het VakmanschapCO voor monteurs en de CO-certificering voor bedrijven voortgekomen.  

De wet is gemaakt om een veilige installatie te krijgen. Als je zeker wilt weten dat je het goed doet, hou je je 100 % aan de wet en zit je sowieso goed. Dat is voor beginnende monteurs een goede en veilige insteek. Ervaren vakmensen kunnen op basis van jarenlange ervaring beter inschatten of een installatie veilig of onveilig is. Een installateur met vakkennis weet wel degelijk hoe te handelen in bepaalde situaties.  

Zwart is zwart

In de gevallen waar de bestaande rookgasafvoer en/of luchttoevoer onveilig is, moet hij sowieso vervangen worden. Daarover is geen discussie mogelijk. Lekt de rookgasafvoer, dan kan bij onvolledige verbranding koolmonoxide in de ruimte komen. Lekkage kan bijvoorbeeld komen door onjuiste aansluitingen van verschillende delen op elkaar, of doorboringen van de leiding.  

Maar een geparkerde metalen rookgasafvoer hoeft niet lek te zijn. Wanneer de verbinding dicht is, niet lekt en er geen beweging in zit, kan deze blijven zitten. Ook hier geldt ‘meten is weten’. Om zeker te weten of een bestaande rookgasafvoer veilig is, zul je moeten meten of er geen lekkage is. 

Wit is wit

Door bij nieuwe installaties te werken conform de regelgeving kan er geen discussie zijn over het voldoen aan de regels. Dat is voor zowel installateur als klant lekker duidelijk en rechtlijnig. Bij het vervangen van een cv-ketel in een eengezinswoning moet je ook de rga vervangen. Ook dat is helder. 

Maar wat te doen met bestaande installaties, die nog enkele jaren meekunnen, maar waarvan de rga niet helemaal conform de huidige regels is? Daar zit een groot verschil tussen ‘helemaal niet’ en ‘niet helemaal’. 

Nu alle ‘foute’ rookgasafvoeren vervangen is niet zinnig

Opdrachtgevers zouden, met de wet in de hand, kunnen zeggen dat hun bestaande rookgasafvoer niet voldoet en dus vervangen moet worden. Wanneer een rga niet conform de huidige regelgeving is uitgevoerd maar al jarenlang veilig functioneert en tot het vervangingsmoment van de ketel veilig kan blijven functioneren, is vervangen niet noodzakelijk. 

Niet alleen jaag je daarmee de bewoners op kosten. Ook verstoor je daarmee het ritme van het gelijktijdig vervangen van cv-ketel en rga. Wanneer de cv-ketel er al 10 of 12 jaar hangt en alleen de rga wordt dan vervangen, is het bij de vervanging van de cv-ketel drie tot vijf jaar later minder logisch om de rookgasafvoer dan wéér te vervangen. De branche pleit dan voor een ‘doorgebruik onder voorwaarden’: een periodieke inspectie van de installatie. Dit kan in hetzelfde ritme als het onderhoud van het cv-toestel plaatsvinden. Totale vervanging van rookgasafvoer en luchttoevoer gebeurt dan bij vervanging van de cv-ketel als het cv-toestel zijn einde van de levensduur heeft bereikt (Na ongeveer 15-18 jaar). 

Margo van Voskuilen

Margo van Voskuilen

Hoofdredacteur Gawalo

Margo van Voskuilen is boekenwurm en van oorsprong bouwkundige, met een grote interesse in duurzame gebouwtechniek.

Zekerheid door keurmerk of certificering

Zekerheid door keurmerk of certificering

Een erkenning, certificaat, keurmerk en/of keuring geeft de eindgebruiker of opdrachtgever extra houvast over de kwaliteit en veiligheid van de...

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

Sinds 10 maart 2024 moeten verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 70 kW gekeurd zijn volgens de SCIOS scope 14 keuring. De scope 14...

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Als ondernemer in de installatietechniek wordt een duurzame transportoplossing steeds belangrijker. Zeker met de strengere milieu-eisen die volgend...

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur 

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat betekenen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en Bijna Energie Neutrale Gebouwen...

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) zijn per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat is daarmee voor de...

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

De voorgenomen verlaging van de MPG voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,5, wat betekent dat voor woonhuisinstallaties? Nu al nadenken over...

Vlaamse meldplicht cv-onderhoud

Vlaamse meldplicht cv-onderhoud

In Vlaanderen is onderhoud aan de gasgestookte cv-ketel wettelijk verplicht voor consumenten en bedrijven. Een keer per twee jaar moet de...

NEN 7171-1: Steeds drukker onder de straat

NEN 7171-1: Steeds drukker onder de straat

Sinds de vorige versie van de NEN 7171-1 uit 2009 is het nog drukker geworden in de grond. Daarom heeft NEN het normontwerp geüpdatete en voor...