NEN 3215 voor gebouwriolering aangepast
Gasketelwet gaat echt in op 1 januari 2023
Nieuwe versie BRL 6000-25
Meetinstrumenten: niet op beknibbelen
EU wil sneller van F-gassen af