Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor dummies

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor dummies

Onlangs bracht het Informatiepunt Omgevingwet de digitale brochure 'Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en woning' uit. Dit is een toelichting op de Bbl, die sinds 1 januari 2024 het Bouwbesluit vervangt.

Voor professionals is het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) soms al lastig te doorgronden. De gemiddelde consument heeft het er nog lastiger mee. Daarom is het infoblad 'Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en woning' bepaald geen overbodige luxe.

Het infoblad kan ook voor installateurs een welkome aanvulling op het Bbl zijn, omdat het extra uitleg biedt. Om er zeker van te zijn dat een bouwplan aan het Bbl voldoet, kan men beter het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' zelf raadplegen, of een adviseur inschakelen. Maar om zelf de betekenis van een lid van het Bbl te doorgronden, of om dit goed uit te kunnen leggen, is het infoblad een fijne toevoeging.

Abstracte begrippen

Om voor alle mogelijke bouwwerken van toepassing te kunnen zijn, zijn de omschrijvingen in het Bbl zeer abstract. Het infoblad haalt het volgende voorbeeld aan: “Zo is ‘een uitwendige scheidingsconstructie die aan de eis aan de warmteweerstand moet voldoen’ bijvoorbeeld gewoon een buitenmuur die geïsoleerd moet worden.”

Het infoblad gaat alleen over grondgebonden woningen. Dat zijn rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Daarmee is het infoblad geschikt voor consumenten, maar ook voor kleine aannemers, klusbedrijven en technische inspecteurs.

Uitsluitingen

Voor consumenten kan de tabel met uitsluitingen heel verhelderend zijn. Daarin staan alle zaken, die NIET in het Bbl geregeld zijn. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan de capaciteit van een warmwatertoestel, de aanwezigheid van een ventilatietoestel, en het aantal en de kwaliteit van wandcontactdozen. Hoewel het Besluit bouwwerken leefomgeving wel eisen stelt aan voldoende ventilatie, bepaalt het dus niet op welke manier dat geregeld is. Deze tabel staat op pagina 29 van het infoblad.

Zaken die niet in het Bbl geregeld zijn, kunnen wel vallen onder regelingen met consumentenorganisaties als Vereniging Eigen Huis, VACpunt Wonen en de Woonbond. Ze kunnen ook zijn vastgelegd in contractstukken voor nieuwbouwwoningen.

Installateur aan zet

Installaties vormen een belangrijk onderdeel van de woning. De drie hoofdstukken over bouwtechnische zaken (hoofdstuk 3 t/m 5) sluiten af met installatietechnische voorschriften. Deze hoofdstukken gaan over bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Daarbij zijn de eisen die het Bbl aan nieuwbouw stelt, meestal het hoogste.

Minimumeisen Besluit bouwwerken leefomgeving

Het infoblad benadrukt, dat het Besluit bouwwerken leefomgeving de minimumeisen bevat, die aan bouwwerken gesteld worden. Meer dan de norm is altijd beter. Omdat de overheid ervan uitgaat dat particuliere opdrachtgevers voor zichzelf altijd meer zullen willen dan de minimumeis, is voor een aantal zaken het Bbl voor particuliere opdrachtgevers toegeeflijker. Voor trappen en hellingbanen, afscheidingen van vloeren, daglichttoetreding en bruikbaarheid is voor particuliere opdrachtgevers vrijstelling gegeven van de nieuwbouwvoorschriften.Voor essentiële zaken als brandveiligheid, ventilatie, vocht en waterdichtheid, geluidwering, energiezuinigheid en milieu gelden voor particulieren opdrachtgevers dezelfde voorschriften als voor alle andere bouwers.

Lees meer over

Margo van Voskuilen

Margo van Voskuilen

Hoofdredacteur Gawalo

Margo van Voskuilen is boekenwurm en van oorsprong bouwkundige, met een grote interesse in duurzame gebouwtechniek.

Rexel Carbon Tracker toont CO2-impact producten

Inzicht in CO2-uitstoot van producten met Carbon Tracker

Rexel introduceert de Carbon Tracker. Deze tool moet klanten inzicht geven in de CO2-impact van producten.

'Propaan is geen wondermiddel'

'Propaan is geen wondermiddel'

Een warmtepomp met propaan als koudemiddel kan dan wel 75 graden leveren, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ook moet willen. We volgden een...

Overzicht certificeringen w-installaties

Overzicht certificeringen w-installaties

Om als installateur bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, zijn certificeringen nodig. De bekendste is zonder meer de Gasketelwet of...

Warmtepompen: verplichting vervalt, noodzaak blijft

Warmtepompen: verplichting vervalt, noodzaak blijft

Nu de rook na het 'bommetje' van het schrappen van de warmtepompverplichting in het coalitieakkoord is opgetrokken, zijn de eerste tekenen van...

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

Sinds 10 maart 2024 moeten verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 70 kW gekeurd zijn volgens de SCIOS scope 14 keuring. De scope 14...

Warmteverliesberekening - beeld: Shutterstock

Warmteverliesberekening uitgelegd

Een verwarmingsinstallatie moet kunnen voorzien in de warmtebehoefte van een woning of gebouw. Om te bepalen welke capaciteit de installatie moet...

Preworxs: "Klanten leveren onderdelen bij ons aan, en wij maken daar een samengesteld product van."

Inclusie: goed voorbeeld doet goed volgen

Onderzoeken wijzen uit dat een divers personeelsbestand de bedrijfsprestaties verbetert. Een mix van mannen en vrouwen, jong en oud, mindervaliden,...

Aanscherping MPG vereist inhaalslag leveranciers installatiesector

Aanscherping MPG vereist inhaalslag leveranciers installatiesector

De installatiesector is nog niet klaar voor een aanscherping van de eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Er is een flinke inhaalslag nodig,...