Omgevingswet en Bbl ingevoerd op 1 januari 2024

In een Kamerbrief heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge op 26 januari aan de Kamer gevraagd om een inwerkingtredingsbesluit voor de Omgevingswet. Daarbij benadrukt hij, dat er tijdig duidelijkheid over de invoeringsdatum moet zijn, in het belang van zowel bedrijfsleven, burgers als overheid.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie