Gasketelwet: waar staan we met CO-certificering

Sinds 1 april 2023 moeten installatiebedrijven en monteurs gecertificeerd zijn om aan gasverbrandingsinstallaties te mogen werken. Wat is de stand van zaken rondom de certificering van installatiebedrijven? En hoe verloopt zo'n certificering precies? Gawalo sprak met Bart van der Kruk van certificeerder Kiwa. Dit is deel 1 van een tweedelig interview.