Aanscherping MPG vereist inhaalslag leveranciers installatiesector

De installatiesector is nog niet klaar voor een aanscherping van de eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Er is een flinke inhaalslag nodig, vindt Dick van Ginkel (TBI WOONlab). Hij roept fabrikanten en leveranciers op om tijdig te zorgen dat meer van hun producten worden voorzien van een goedgekeurde (categorie-1 of -2) milieuverklaring.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie