Gasketelwet en CO-certificering in één blik

Gasketelwet en CO-certificering in één blik

1 april 2023 is de datum dat de CO-certificering geregeld moet zijn, voor zowel monteurs als bedrijven. Nog niet alle 5000 installatiebedrijven zijn ingeschreven in het Register gasverbrandingsinstallaties. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn, zijn niet bevoegd om aan gasgestookte installaties te werken. Hieronder een overzicht van artikelen over dit onderwerp.

Deze artikelen over de Gasketelwet en CO-certificering staan op datum gerangschikt, met de meest recente bovenaan.

Gasketelwet in de praktijk

CO-certificering op orde brengen

Rookgasafvoeren en de Gasketelwet

CO-certificering

Vanuit de installateur en cv-monteur bezien

Driedelige serie Gasketelwet van Marion de Graaff

Snel regelen: CO-certificering

Koolmonoxide en CO-certificering

Uitstel Gasketelwet

Rookgasmeters en Gasketelwet

De kosten van CO-certificering

Lees meer over

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor dummies

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor dummies

Onlangs bracht het Informatiepunt Omgevingwet de digitale brochure 'Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en woning' uit. Dit is een toelichting op...

Zekerheid door keurmerk of certificering

Zekerheid door keurmerk of certificering

Een erkenning, certificaat, keurmerk en/of keuring geeft de eindgebruiker of opdrachtgever extra houvast over de kwaliteit en veiligheid van de...

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

Sinds 10 maart 2024 moeten verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 70 kW gekeurd zijn volgens de SCIOS scope 14 keuring. De scope 14...

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Als ondernemer in de installatietechniek wordt een duurzame transportoplossing steeds belangrijker. Zeker met de strengere milieu-eisen die volgend...

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur 

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat betekenen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en Bijna Energie Neutrale Gebouwen...

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) zijn per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat is daarmee voor de...

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

De voorgenomen verlaging van de MPG voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,5, wat betekent dat voor woonhuisinstallaties? Nu al nadenken over...

Vlaamse meldplicht cv-onderhoud

Vlaamse meldplicht cv-onderhoud

In Vlaanderen is onderhoud aan de gasgestookte cv-ketel wettelijk verplicht voor consumenten en bedrijven. Een keer per twee jaar moet de...