Waterstof gecompenseerde meetcel niet verplicht maar wel noodzakelijk 

Hoewel de inwerkingtreding van de Gasketelwet is uitgesteld tot 1 april 2023, moeten we er binnenkort toch aan geloven. Monteurs van gasverbrandingsinstallaties moeten hun certificaat Vakmanschap CO halen. De installatiebedrijven waar die monteurs in dienst zijn, moeten ook worden gecertificeerd. En de gebruikte meetapparatuur moet voldoen aan de NEN-EN 50379 deel 2.