Nieuw voorstel afbouw f-gassen nog strenger

In 2050 wil het Europees Parlement af zijn van f-gassen. In 2022 lag er al een voorstel voor het terugdringen van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) stemde op 1 maart 2023 in met het aanpassen van dit voorstel.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie