Meer rookgasanalysers die voldoen aan Gasketelwet

Veel rookgasanalysers voldoen niet aan de wetgeving rondom Vakmanschap Koolmonoxide Preventie, omdat ze niet zijn uitgerust met H2 compensatie. Dit is het tweede deel van een overzicht van instapmodellen, die wél voldoen.