Alles over Bodemenergie

Diepe bodemlussen verhogen COP van HT warmtepomp

Diepe bodemlussen verhogen COP van HT warmtepomp

Hoe kun je het rendement van een warmtepomp met een hoge aanvoertemperatuur opvijzelen? Door de warmtepomp te koppelen aan bodemlussen die tot 500...

Verticale bodemlus

WKO of bodemenergie met warmtepomp

Warmte-koude-opslag en bodemenergie kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de energietransitie. Welke kansen zijn er, waar en hoe kunnen we die...

"Warmtepompnet" voor laagbouw en portiekflat, afbeelding met dank aan itho daalderop - Climate for Life

'Warmtepompnet': all-electric met bodemenergie

Itho Daalderop is naar eigen zeggen marktleider in grondgebonden warmtepompsystemen voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast timmert de fabrikant aan de weg...

Actieve koeling biedt niet altijd soelaas in BENG berekening

Actieve koeling biedt niet altijd soelaas in BENG berekening

Het blijkt dat het moeilijker is om aan TOjuli te voldoen, dan aan de drie BENG indicatoren. Maar de binnenbocht nemen door altijd actieve koeling...

Aardwarmtebron levert warmte aan nieuwbouwwoningen en glastuinbouw

Aardwarmtebron levert warmte aan nieuwbouwwoningen en glastuinbouw

De geproduceerde warmte met een thermisch vermogen van meer dan 40 MW, is voldoende voor ruim 40.000 huishoudens per jaar. Vanaf 1 juli is de tweede...

Risico’s van gesloten bodemenergiesystemen zijn zorgelijk  

Risico’s van gesloten bodemenergiesystemen zijn zorgelijk

De toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet risico’s voor bodem en grondwater bij aanleg van gesloten...

Aardwarmte project start met proefboring op bijna drie kilometer diepte 

Aardwarmte project start met proefboring op bijna drie kilometer...

Op een stuk weidegrond aan de rand van Leeuwarden zijn vanaf 10 mei de werkzaamheden gestart van een groot aardwarmte-project. Een geothermische bron...

Riothermie: warmte winnen uit huishoudelijk afvalwater

Riothermie: warmte winnen uit huishoudelijk afvalwater

Water van de douche, de afwas, de wasmachine en het bad, al dit water komt in het riool terecht en daarmee verdwijnt ook een grote hoeveelheid...

Wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden en Ernst Japikse, algemeen directeur van Ennatuurlijk tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden.

Warmtenet in Leeuwarden kan 50% stad van warmte voorzien

Er komt een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden dat volgens beheerder Ennatuurlijk de potentie heeft om de helft van de Friese hoofdstad te verwarmen.

Aardwarmte via funderingspalen bij Project the Duchess in Amsterdam. Beeld: The FCTR E / ZON.

Met heipalen warmte winnen uit de bodem

Als je toch heipalen gebruikt om woningen, kantoren en bedrijfspanden te funderen, kun je die palen ook gebruiken om daarmee warmte uit de bodem te...