Nieuwe eisen voor certificaathouders bodemenergiesystemen

Installatiebedrijven die het certificaat voor bodemenergiesystemen BRL6000-21/00 hebben, moeten per 1 april 2018 voldoen aan de nieuwe versie van deze richtlijn. De definitieve versie daarvan is al gepubliceerd op 1 september 2017, maar de overgangsperiode is nu bijna voorbij.