Energieconcepten voor aardgasvrije gebouwen

In een aardgasvrije woning is voor drie functies een alternatief nodig: koken, warmtapwaterbereiding en verwarming. De opdracht aan bouwpartijen is om dat mogelijk te maken met aandacht voor de gezondheid en het comfort van de bewoner. Welke mogelijkheden zijn er dan?