Bodemenergie en aardwarmte: kosten en opbrengsten

Het winnen van warmte uit de aardbodem is uit oogpunt van duurzaamheid een aantrekkelijke techniek. Maar zeker bij diepe aardwarmte-installaties zijn er forse investeringen noodzakelijk, terwijl er veel factoren onzeker zijn. Belangrijke vraag: hoe krijg je de financiering rond?