Nationale energie week

Kennismiddag Power Quality 13 december 2021 | 13.30 uur In één middag jouw kennis over actuele power quality problemen up-to-date De kwaliteit van stroom en spanning krijgt terecht steeds meer aandacht. Ook in de nieuwe NEN 1010 wordt uitgebreider stil gestaan bij Power Quality aspecten.Het besef dat veel storingen, verkorte levensduur van apparatuur, extra verliezen en capaciteitsbeslag in installaties te wijten is aan een slechte kwaliteit van stroom en spanning is de oorzaak van meer aandacht. Schrijf je hier in>>>
BRL 100 24 november 2021 | 13.30 uur De BRL100 is de meetlat voor installatiebedrijven als het gaat om de f-gassenbedrijfscertificering. Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd en het is belangrijk om als bedrijf op de hoogte te blijven van de vereisten voor een certificering, wat er komt kijken bij je werkprocedures, en waar je gereedschappen en meetapparatuur aan moeten voldoen. Na deze kennismiddag ben je weer geheel op de hoogte van de laatste aangescherpte eisen. Schrijf je hier in>>>
Innovatie, ja natuurlijk! Oplossingen die direct toepasbaar zijn 4 november 2021 | 13.00 uur Van der Valk Hotel Tiel De noodzaak van innovatie staat centraal in het Koudecongres 2021. Innovatie is van levensbelang. Er zijn genoeg voorbeelden van grote bedrijven die wegens gebrek aan innovatiekracht niet meer bestaan of door een concurrent zijn ingehaald. De huidige energietransitie en de maatschappelijke dynamiek rond duurzaamheid vragen om innovatie, teneinde het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de terugfasering van synthetische koudemiddelen te kunnen opvangen. Schrijf je hierin>>>

Nederlands Warmtepomp Congres 2021 14 oktober 2021 | Vanaf 12:15 uur Congrescentrum 1931 - Den Bosch

Eind dit jaar komen gemeenten – als regisseurs van de warmtetransitie – met een ‘Warmtevisie’ waarin concrete voorstellen staan voor het gasloos maken van woningen Het ‘project NL Gasloos’ verloopt tot nu toe weinig succesvol, zoals het nu gaat zullen de ambities in het Klimaatakkoord zeker niet worden gehaald.Tijdens het congres staan twee vragen centraal: 1) Welke belemmeringen/uitdagingen zijn er, waar loopt het op vast? 2)Welke innovaties/oplossingen worden vanuit de markt aangedragen? Schrijf je hier in>>>
Inspectie Elektrische Installaties 16 september 2021 | 13.30 uur In deze Kennismiddag staat de inspectie van de elektrische installatie centraal met de normen NEN 1010, NEN 3140 en NTA 8220. Het programma richt zich op installateurs, inspectiebureaus, verzekeraars, facilitair managers, eigenaren van bedrijfspanden en grote industriële bedrijven.
Gawalo Kennismiddag Impact Gasketelwet 26 mei 2021 | 13.30 uur Impact Gasketelwet Ben je er klaar voor? Tijdens deze kennismiddag krijg je uitgelegd hoe je met zo weinig mogelijk gedoe aan de nodige certificaten komt.
BIM praktijkdag 2021 20 mei 2021 | 9.30 uur De 7e editie van het praktijkcongres over BIM-implementaties. Volledig online vanuit Jaarbeurs Utrecht. De BIM praktijkdag is het enige onafhankelijke congres waar echte ervaring wordt gedeeld over de toepassing van het Bouw Informatie Model in de hele keten. Is een initiatief van de Jaarbeurs en Cobouw.
Kennismiddag PV-Installaties 11 mei 2021 | 13.30 uur Voor niks gaat de zon op, maar voor PV-installaties is kennis nodig! In één online middag jouw technische kennis over PV-installaties up-to-date. Praktijkgerichte oplossingen die aan de gewijzigde regelgeving voldoen. Bij Wij Techniek aangesloten bedrijven kunnen subsidie aanvragen.
Nieuwe NEN 1010 2 maart 2021 | 13.30 uur In één middag jouw normkennis over nieuwe ontwikkelingen up-to-date • Praktijkgerichte oplossingen die aan de regelgeving voldoen • Als deelnemer ontvang je na afloop een certificaat • Gratis boek: Uitleg en toepassingen NEN1010 “Ter waarde van 99,-(excl. btw)” • Bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen subsidie aanvragen
Nederlands Warmtepomp Congres 202010 | 12 | 2020 | Online Het Nederlands Warmtepomp Congres zal dit jaar om de bekende reden online plaatvinden. We focussen ons met het programma op actuele thema’s. Een daarvan is geluid van buitenunits. Komend jaar moet het geluid op de perceelgrens binnen bepaalde limieten blijven. En na lang wachten worden in 2021 de BENG-eisen ingevoerd. Een derde belangrijk thema is de snelheid van de verduurzaming van woningen. In het huidige tempo worden de klimaatdoelen bij lange na niet gehaald. Of is er sprake van stilte voor de storm?
VOOR NIKS GAAT DE ZON OP1 oktober | Esdec Innovation Center | Deventer12 oktober | Van der Valk Hotel | Eindhovenmaar voor PV-installaties is kennis nodig! Tijdens deze kennismiddag worden alle belangrijke aspecten van het ontwerpen en aanleggen van een PV-installatie besproken.
  • In één middag jouw technische kennis over PV-installaties up-to-date
  • Praktijkgerichte oplossingen die aan de gewijzigde regelgeving voldoen
  • Als deelnemer ontvang je na afloop een certificaat Bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen subsidie aanvragen
  • Gratis het nieuwe Praktijkboek PV-installaties van Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben en Ir. S. (Samina) Subhani ter waarde van € 79,-.

AARDING 22 september (online event) In één middag jouw technische kennis over aardingsystemen up-to-date. Een goed aardingssysteem is belangrijk voor de veiligheid van personen om problemen met elektrische schok te voorkomen. Daarnaast wordt het goed functioneren van een elektrische installatie steeds meer afhankelijk van een goed ontwerp en aanleg van een adequaat aardingssysteem. Tijdens deze technische middag komen daarom naast de veiligheidsaspecten (TT- en TN-stelsel) ook onderwerpen aan bod als potentiaalvereffening, bliksembeveiliging, EMC -maatregelen en het meten aan aardingssystemen.
DE WP INNOVATIEROUTE4 t/m 7 febr. | 2020 | Utrecht | Jaarbeurs / VSK Gedurende VSK 2020 organiseert Vakblad Warmtepompen dagelijks De WP Innovatieroute langs een aantal standhouders. Daar word je in korte tijd geïnformeerd over innovaties op het gebied van duurzame klimaattechnologie. De route volg je met draadloze headsets. Deelname is gratis.
INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES23 januari | 2020 | Breukelen | Hotel Van der Valk  Alles van waarde is weerloos maar met een inspectie kan veel worden voorkomen! Op 23 januari organiseert Installatiejournaal de kennismiddag Inspectie van de Elektrische Installaties. Word bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden.
BIM Praktijkdag 23 mei | 2019 | Jaarbeurs Staat BIM aan de vooravond van data analytics, machine learning en artificial intelligence? En hoe gaan ze in Scandinavië of zelfs aan de andere kant van de wereld om met bovengenoemde uitdagingen? Op de BIM praktijkdag delen we deze inzichten.
Voor niks gaat de zon op, maar voor PV-installaties is kennis nodig!9 mei | Veenendaal |Hotel van der Valk Tijdens deze kennismiddag worden alle belangrijke aspecten van het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een PV-installatie besproken.
  • In één middag jouw technische kennis over PV-installaties up-to-date
  • Praktijkgerichte oplossingen die aan de gewijzigde NEN 1010 voldoen
  • Als deelnemer ontvang je na afloop een certificaat
  • Gratis Praktijkboek Uitleg en Toepassingen NEN 1010 (incl. 8.1 en 8.2)
  • Bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen subsidie aanvragen