Verduurzaming van bedrijfshallen is een uitdaging

Verduurzaming van bedrijfshallen is een uitdaging

Het verduurzamen van bestaande bedrijfshallen in Nederland is geen eenvoudige opgave. De eisen aan bedrijfsgebouwen hangen af van de activiteiten die er worden ontplooid. Soms is er zoveel verwarmingscapaciteit nodig, dat technieken ontwikkeld voor woningen niet voldoen. En als ruimtes alleen voor opslag worden gebruikt, is er weinig verwarmingscapaciteit nodig. Dan zijn bijvoorbeeld warmtepompoplossingen veel te duur.

Het begint met isolatie

Voor welke verwarmingstechnologie men ook kiest, isolatie van het pand dient altijd de eerste stap te zijn. Zo kan al een behoorlijke slag worden gemaakt in het verlagen van het energieverbruik. Bedrijven kijken echter liever niet naar isoleren van specifieke bouwdelen, maar bij voorkeur naar een integrale aanpak voor het hele pand. En dan stranden de verduurzamingsplannen al snel vanwege de hoge kosten. Want aanleg en installatie van een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie lopen behoorlijk in de papieren.

Gebruikssituatie doorslaggevend

“Toch is dat niet nodig”, vertelt Bart Looman, directeur van Winterwarm Heating Solutions BV. Op dit moment is de plaatsing van direct gestookte luchtverwarmers met hoog rendement een heel effectief én financieel aantrekkelijk alternatief. Onderzoek wijst uit dat 80 procent van de bedrijfshallen in Nederland alleen in dagdienst worden benut. Juist in die omstandigheden functioneert gasgestookte luchtverwarming optimaler dan bijvoorbeeld vloerverwarming.

100 procent systeem rendement

Het is realistischer om voor de korte termijn in te zetten op een combinatie van de diverse energiebronnen”
Luchtverwarmers kunnen heel direct reageren op de warmtevraag: in de ochtend is een hal in korte tijd op temperatuur en bij plotseling warmteverlies warmt de luchtverwarmer de lucht snel weer op. Indirecte systemen zijn veel trager en kunnen niet zo snel reageren op temperatuurschommelingen; voor vloerverwarming wordt zelfs geadviseerd geen nachtverlaging toe te passen. Hierdoor is luchtverwarming per saldo een stuk energiezuiniger dan reguliere centrale (vloer)verwarming. Voor hallen die slechts beperkt hoeven te worden verwarmd of alleen vorstvrij moeten blijven, is lage temperatuur verwarming al helemaal geen optie. Wanneer er warmtevraag is, moet hier snel en efficiënt aan worden voldaan en dat kan met direct gestookte luchtverwarmers. “Bij een gasgestookte luchtverwarmer heb je 100 procent systeemrendement. Alle warmte uit de luchtverwarmer komt op de plek waar je het wilt hebben.” aldus Bart Looman.
Bart Looman, directeur Winterwarm Heating Solutions BV.
Bart Looman, directeur Winterwarm Heating Solutions BV.

Installateurs zoeken advies

Winterwarm krijgt van installateurs vaak de vraag welk advies ze hun klanten kunnen geven die hun bedrijfshalverwarming op betaalbare wijze willen verduurzamen. “Kijk naar de terugverdientijd voor een gebruiker”, zegt Bart Looman. “Door uit te rekenen dat een investering met HR-luchtverwarmers binnen 3 tot 5 jaar is terugverdiend, maak je de stap voor de gebruiker heel eenvoudig. Aardgas zal immers de komende 30 jaar nog beschikbaar blijven. Installeer je nú een HR-luchtverwarmer dan heb je voor de komende vijftien jaar een energiezuinige en comfortabele verwarming. In 2035 zal de techniek weer een heel stuk verder zijn en kan verder worden gekeken. Overigens staan de gasgestookte HR-heaters ook in 2020 weer op de EIA-lijst van RVO waardoor de hele installatie in aanmerking komt voor extra investeringsaftrek.”

Visie Winterwarm

“Voor (bestaande) industriële gebouwen met een behoefte aan grotere vermogens zijn er momenteel nog geen kwalitatief goede én betaalbare gasloze alternatieven”, stelt Bart Looman. “Ons inziens is het realistischer om voor de korte termijn in te zetten op een combinatie van de diverse energiebronnen. Elektrisch waar het tegen reële kosten kan, en gas importeren voor die situaties waar dat niet kan. Ondertussen kan men verder werken aan oplossingen met waterstofgas. Dit is wat ons betreft voor 2050 de meest reële optie om bestaande industriegebieden duurzaam te verwarmen. In 2050 kunnen bestaande gasleidingen worden benut en hoeven er geen dure, overlast gevende infrastructurele projecten of landschapsvervuilende voorzieningen te worden opgetuigd.”

Bart Looman is directeur van Winterwarm Heating Solutions BV, voorzitter van EuroAir (Europese associatie voor luchtverwarmingsfabrikanten) en Lid van de Technical Commitee TC 180 welke de Europese Commissie adviseert en de CE normen verzorgt voor decentrale verwarmingssystemen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Winterwarm.