Verduurzaming van bedrijfshallen is een uitdaging

Verduurzaming van bedrijfshallen is een uitdaging

Het verduurzamen van bestaande bedrijfshallen in Nederland is geen eenvoudige opgave. De eisen aan bedrijfsgebouwen hangen af van de activiteiten die er worden ontplooid. Soms is er zoveel verwarmingscapaciteit nodig, dat technieken ontwikkeld voor woningen niet voldoen. En als ruimtes alleen voor opslag worden gebruikt, is er weinig verwarmingscapaciteit nodig. Dan zijn bijvoorbeeld warmtepompoplossingen veel te duur.

Het begint met isolatie

Voor welke verwarmingstechnologie men ook kiest, isolatie van het pand dient altijd de eerste stap te zijn. Zo kan al een behoorlijke slag worden gemaakt in het verlagen van het energieverbruik. Bedrijven kijken echter liever niet naar isoleren van specifieke bouwdelen, maar bij voorkeur naar een integrale aanpak voor het hele pand. En dan stranden de verduurzamingsplannen al snel vanwege de hoge kosten. Want aanleg en installatie van een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie lopen behoorlijk in de papieren.

Gebruikssituatie doorslaggevend

“Toch is dat niet nodig”, vertelt Bart Looman, directeur van Winterwarm Heating Solutions BV. Op dit moment is de plaatsing van direct gestookte luchtverwarmers met hoog rendement een heel effectief én financieel aantrekkelijk alternatief.  Onderzoek wijst uit dat 80 procent van de bedrijfshallen in Nederland alleen in dagdienst worden benut. Juist in die omstandigheden functioneert gasgestookte luchtverwarming optimaler dan bijvoorbeeld vloerverwarming.

100 procent systeem rendement

Het is realistischer om voor de korte termijn in te zetten op een combinatie van de diverse energiebronnen”
Luchtverwarmers kunnen heel direct  reageren op de warmtevraag: in de ochtend is een hal in korte tijd op temperatuur en bij plotseling warmteverlies warmt de luchtverwarmer de lucht snel weer op. Indirecte systemen zijn veel trager en kunnen niet zo snel reageren op temperatuurschommelingen; voor vloerverwarming wordt zelfs geadviseerd geen nachtverlaging toe te passen. Hierdoor is luchtverwarming per saldo een stuk energiezuiniger dan reguliere centrale (vloer)verwarming. Voor hallen die slechts beperkt hoeven te worden verwarmd of alleen vorstvrij moeten blijven, is lage temperatuur verwarming al helemaal geen optie. Wanneer er warmtevraag is, moet hier snel en efficiënt aan worden voldaan en dat kan met direct gestookte luchtverwarmers. “Bij een gasgestookte luchtverwarmer heb je 100 procent systeemrendement. Alle warmte uit de luchtverwarmer komt op de plek waar je het wilt hebben.” aldus Bart Looman.

Bart Looman, directeur Winterwarm Heating Solutions BV.
Bart Looman, directeur Winterwarm Heating Solutions BV.

Installateurs zoeken advies

Winterwarm krijgt van installateurs vaak de vraag welk advies ze hun klanten kunnen geven die hun bedrijfshalverwarming op betaalbare wijze willen verduurzamen. “Kijk naar de terugverdientijd voor een gebruiker”, zegt Bart Looman. “Door uit te rekenen dat een investering met HR-luchtverwarmers binnen 3 tot 5 jaar is terugverdiend, maak je de stap voor de gebruiker heel eenvoudig. Aardgas zal immers de komende 30 jaar nog beschikbaar blijven. Installeer je nú een HR-luchtverwarmer dan heb je voor de komende vijftien jaar een energiezuinige en comfortabele verwarming. In 2035 zal de techniek weer een heel stuk verder zijn en kan verder worden gekeken. Overigens staan de gasgestookte HR-heaters ook in 2020 weer op de EIA-lijst van RVO waardoor de hele installatie in aanmerking komt voor extra investeringsaftrek.”

Visie Winterwarm

“Voor (bestaande) industriële gebouwen met een behoefte aan grotere vermogens zijn er momenteel nog geen kwalitatief goede én betaalbare gasloze alternatieven”, stelt Bart Looman. “Ons inziens is het realistischer om voor de korte termijn in te zetten op een combinatie van de diverse energiebronnen. Elektrisch waar het tegen reële kosten kan, en gas importeren voor die situaties waar dat niet kan. Ondertussen kan men verder werken aan oplossingen met waterstofgas. Dit is wat ons betreft voor 2050 de meest reële optie om bestaande industriegebieden duurzaam te verwarmen. In 2050 kunnen bestaande gasleidingen worden benut en hoeven er geen dure, overlast gevende infrastructurele projecten of landschapsvervuilende voorzieningen te worden opgetuigd.”

Bart Looman is directeur van Winterwarm Heating Solutions BV, voorzitter van EuroAir (Europese associatie voor luchtverwarmingsfabrikanten) en Lid van de Technical Commitee TC 180 welke de Europese Commissie adviseert en de CE normen verzorgt voor decentrale verwarmingssystemen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Winterwarm.

Verplichting warmtepomp vervalt in hoofdlijnenakkoord

Verplichting warmtepomp vervalt in hoofdlijnenakkoord

Het hoofdlijnenakkoord 'HOOP, LEF en TROTS' van de regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB betekent een streep door de rekening voor fabrikanten van...

Is het flow of debiet? Horseshoe waterval bij Niagara Falls

Flow uitgelegd

Volgens het Binas boekje worden de termen debiet en flow vaak door elkaar gebruikt. Volgens de dikke Van Dale is debiet de afvoercapaciteit van een...

Is er toekomst voor warmtenetten?

Is er toekomst voor warmtenetten?

Warmtenetten zijn te duur. De verduurzaming van bestaande warmtebronnen vormen een uitdaging. En de rendementen zijn beperkt. Moet Nederland nog geld...

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Onderzoek van tado°, leverancier van slimme thermostaten, wijst uit dat afgelopen stookseizoen slimme thermostaten van hun merk in Nederland weer een...

Installatiemonitor: Nieuwe warmtepompbezitters raden warmtepomp aan

Installatiemonitor: Nieuwe warmtepompbezitters raden warmtepomp aan

Ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp aan. Dat is een van...

Willen we meer of minder warmtepompen?

Willen we meer of minder warmtepompen?

Volgens de vereniging Warmtepompen hebben fabrikanten in het eerste kwartaal van dit jaar minder warmtepompen kunnen leveren, hetgeen duidt op een...

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Klachten over de werking van warmtepompen zijn vaak terug te voeren op de aansluitingen en het leidingwerk. Daarin speelt de flow in het systeem een...

Netcongestie: geen elektrische ketel, wel gas

Netcongestie: geen elektrische ketel, wel gas

Samen met de netbeheerders is klimaatminister Rob Jetten naarstig op zoek naar methoden om het elektriciteitsnet snel te ontlasten. Want als dat niet...