Gezond binnenklimaat in Brabantse NOM-woning

Gezond binnenklimaat in Brabantse NOM-woning

Woningcorporatie BrabantWonen transformeerde in 2018 een voormalig buurtcentrum in Oss naar vier nul-op-de-meterwoningen. In één van die woningen is de Renson Healthbox 3.0 geïnstalleerd, een energiezuinige en vraaggestuurde ventilatie-unit die automatisch en op maat van de bewoner waakt over de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.

De Renson Healthbox 3.0 in één van de woningen.

Via sensoren meet de unit continu de binnenluchtkwaliteit. Wordt in een ruimte binnenshuis een te hoog CO2 -, vocht- en of VOC (vluchtige organische componenten of luchtjes)- gehalte gemeten, dan past het toestel volautomatisch z’n ventilatieniveau aan. Zo wordt per ruimte de luchtkwaliteit op peil gehouden zonder onnodig energie te verspillen. De bewoner is zeker van de best mogelijke binnenluchtkwaliteit, zonder dat hij naar zijn ventilatiesysteem hoeft om te kijken.

Installateursapp

“Wat naast energiezuinigheid vooral interessant is aan de Healthbox 3.0, is de connectiviteit”, zegt Benny Goossens van Kemkens Installatieburo. “Wij als installateur kunnen via de webportal bepalen wat de staat van onderhoud is.” Joep Breukels, commercieel directeur bij Renson vult aan: “Daarnaast is de installatie vereenvoudigd, doordat de installateur stap voor stap wordt begeleid door de speciaal ontworpen installateursapp. Dat zorgt voor een nauwkeurige en snelle installatie. Bovendien kalibreert de Healthbox 3.0 zichzelf en handelt automatisch achteraf ook de fijnregeling van de debieten.”

Via de gebruikersapp is de bewoner 24/7 op de hoogte van de binnenluchtkwaliteit

Gebruikersapp

Goossens: “Via zijn eigen gebruikersapp kan de bewoner altijd en overal precies zien wat de kwaliteit is van de binnenlucht.” Komt deze onder een bepaalde waarde, dan krijgt de gebruiker te zien hoe de unit het euvel verhelpt. Bovendien geef de Renson-app extra tips om altijd van een gezonde binnenlucht te kunnen genieten. Door bewoners op deze manier bij hun ventilatie te betrekken, groeit de bewustwording dat een duurzame woning niet alleen een kwestie is van isoleren of van een pakket pv-panelen op het dak, maar dat er ook voldoende aandacht moet worden besteed aan een gezond binnenklimaat.

De webportal laat toe om installaties makkelijk te beheren en op te volgen.

Monitoren en vergelijken

“De komende jaren worden de vier installatieconcepten in de vier woningen gemonitord en vergeleken”, zegt Frans Brouwers, van Caspar de Haan onderhoud & renovatie. “Het gaat er nu vooral om informatie te verzamelen Want iedereen heeft het wel over NOM, maar niemand weet nog exact wat de juiste oplossing is. Het is in ieder geval mooi om te zien hoeveel reacties we uit de markt krijgen naar aanleiding van project de Groene Brink.”

Bekijk het videoverslag over de eerste Healthbox 3.0 installatie in Nederland in de Groene Brink.
Bekijk, ‘like’ en deel de Healthbox 3.0 installateursfilm.

Dit artikel is gesponsord door Renson.

Balansventilatiesysteem in zelfs de kleinste ruimtes

Balansventilatiesysteem in zelfs de kleinste ruimtes

Tijdens de VSK Beurs 2024 heeft de Orcon HRC OptiAir, een nieuw balansventilatiesysteem van Orcon, de juryprijs gewonnen in de categorie Gezond &...

Zo kun je verder besparen met aircoheaters en ventilatieoplossingen

Zo kun je verder besparen met aircoheaters en ventilatieoplossingen

Installateurs, aannemers en woningcorporaties kunnen bij Groupe Atlantic Nederland terecht voor totaaloplossingen om woningen en utiliteitsgebouwen...

WOLF en Solid Air samen naar school met schoolconcept 'Wij willen ventiLEREN'

WOLF en Solid Air samen naar school

Om goed te kunnen leren is schone lucht op school van levensbelang. Met die gedachte slaan WOLF en Solid Air de handen ineen in het project ‘Wij...

ComfoVar Aero situatie voorbeeld

Veel vraag naar compacte ventilatie

Zehnder ontwikkelde een nieuw ventilatiesysteem voor de gestapelde bouw. Want daar bleek behoefte aan een compacte oplossing voor een beperkte...

Goede woonhuisventilatie is zo geregeld

Goede woonhuisventilatie is zo geregeld

In de woningbouw wordt het steeds belangrijker om een huis zo duurzaam en gezond mogelijk in te richten, zonder dat dit ten koste gaat van het...

Wat zegt ppm CO2 over luchtkwaliteit?

Wat zegt ppm CO2 over luchtkwaliteit?

Wanneer het over CO₂ gaat, wordt vaak de eenheid ppm gebruikt. Voor ventilatiehoeveelheden gebruikt men vaak de kubieke meter of de kubieke decimeter...

Air Excelleren begint aan de tekentafel

Air Excelleren begint aan de tekentafel

Op de tekentafel wordt de winst gemaakt. Achter het scherm worden de beslissingen genomen die het hele bouwproces beïnvloeden. Keuzes voor ontwerp,...

Elk lokaal van de Gideonschool een eigen Resideo CO2-monitor

Elk lokaal van de Gideonschool een eigen Resideo CO2-monitor

De Gideonschool in Bovenkarspel heeft zeker niet het meest moderne schoolgebouw. Maar met de gloednieuwe CO2-monitoren in elk lokaal beschikken de...