Nieuwe ventilatierichtlijnen van de VLA

De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) gaat de gelijkswaardigheidsverklaringen met betrekking tot ventilatiesystemen aanpassen. In de nieuwe verklaringen moeten systemen minimaal één CO2-sensor in de woonkamer en één CO2-sensor in de slaapkamer hebben. Verklaringen met in iedere verblijfsruimte een CO2-sensor, blijven geldig. De verklaringen voor systemen met één CO2-sensor in de woonkamer komen te vervallen.