Hoe regel ik de ventilatie zo zuinig mogelijk?

Vraaggestuurd ventileren is een vaak gebruikte term, zowel in woningbouw als in utiliteit en de industrie. Maar wat betekent dat precies in de praktijk?