"Je moet altijd het juiste verhaal vertellen"

"Je moet altijd het juiste verhaal vertellen"
Erwin Tuijtel. Foto credits: Alklima.

Denk je aan warmtepompen in de bouw, dan komt Alklima/Mitsubishi Electric al snel in beeld. De leverancier uit Alblasserdam heeft inmiddels het breedste pakket als het om lucht/water-warmtepompen gaat.

Alklima is een bekende speler in de markt als distributeur van het nu honderdjarige Mitsubishi Electric. Het doel van de Japanse firma is vanaf het begin geweest om integrale oplossingen voor de markt te creëren. Dat is breder dan de klimaatmarkt alleen: denk aan batterijpakketten, satellieten, energiesystemen. De Mitsubishi Electric denkwijze is om de samenleving verder te helpen op basis van technologische meerwaarde.

Dit Japanse gedachtegoed werd door Alklima zesentwintig jaar geleden omarmd. Erwin Tuijtel, directeur innovatie: "We maken van het aanbod van Mitsubishi een vertaling naar de Nederlandse markt. Voor de woningbouw bijvoorbeeld kijken we hoe we de markt optimaal kunnen bedienen. Hoe bieden we het hoogste comfort en realiseren we de grootste winst in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, en daarmee van Nederland? We vragen ons altijd af hoe we het beste de klant kunnen bedienen met onze klimaatoplossingen."

Stokpaardje

Alklima begon 26 jaar geleden met airconditioning en al snel werden er ook warmtepompen voor de utiliteit aangeboden. Sinds een jaar of tien is daar de focus op de woningbouw bijgekomen. Tuijtel: "Toen de energietransitie nog in de kinderschoenen stond, hebben wij in een vroeg stadium laten zien dat verduurzaming van de gebouwde omgeving met eigen samengestelde warmtepompen mogelijk is. Na dit initiële succes heeft Mitsubishi Electric deze Ecodan lucht-waterwarmtepomplijn doorontwikkeld tot het brede pakket dat het nu is."

De All Electric-producten zijn een stokpaardje van Alklima, schetst Tuijtel. "Daarbij is een goede samenwerking met de markt essentieel. Een woningbouwer of aannemer wil weten hoe hij een warmtepompsysteem in een woning met integreren. Welk afgiftesysteem heeft hij nodig, welke isolatie? Hij wil weten hoe het zit met het Woningborg-certificaat of met de SWK-regeling. Op al die vragen hebben wij de antwoorden. Kennis delen is ons devies."

Of je nu een klein of een groot huis hebt, of je nu wilt verwarmen of verkoelen; we hebben altijd een unit die past.”

Inmiddels heeft Alklima het breedste pakket in de markt als het om de lucht/water-warmtepompen gaat. "Of je nu een klein of een groot huis hebt, of je nu wilt verwarmen of koelen; we hebben altijd een unit die past. Naast de huidige split-lijn hebben we onlangs een nieuwe monoblock-lijn gelanceerd. Er zijn vier capaciteitstypes en meerdere soorten binnendelen die kunnen koelen of verwarmen en tapwater aanbieden."

Nieuwe loot

Daarnaast is er nieuwe loot aan de tak die het kwartet compleet maakt: de Residentiële Lossnay. Dit is een ventilatie-unit met warmteterugwinning. Met de unit is een gezonde en schone luchtkwaliteit in huis verzekerd. De unit heeft twee fijnmazige G4 filters. In een derde filtersleuf kan optioneel een NOx of PM2.5 filter worden geplaatst. De ventilatie-unit minimaliseert het verlies van energie. De warmte uit de afgezogen lucht wordt in de kruisstroomwisselaar afgegeven aan de schone lucht. Dit maakt rendementen van negentig procent mogelijk. Een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de ventilatie-unit was het geluid. De unit heeft dan ook een laag geluidsniveau. Dit door de speciaal ontwikkelde motor, ventilator, uitgekiende luchtstromen en een slimme omkasting.

Het Lossnay-systeem bestaat overigens al meer dan vijftig jaar, vertelt Tuijtel. "Warmteterugwinning doen we ook al een tijdje, maar we hebben het nu voor het eerst vertaald naar de woningbouw. We zijn met de warmtepomp bepalend in het binnenklimaat. Dat maakt dat we het laatste stukje, de ventilatie, er graag bij willen integreren."

Een voordeel is dat de ventilatie-unit ook eenvoudig is te koppelen aan bestaande regeling- of monitoringsystemen zoals MelCloud. Deze cloudoplossing kan integraal gebruikt worden voor het gehele binnenklimaat en warm tapwater.

We hebben pakweg nog dertig jaar om CO2-neutraal te worden. Daarom is onze warmtepomplijn geschikt gemaakt voor hybride systemen.”

All Electric

Als je kijkt naar de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te worden, dan is voor de gebouwde omgeving de te nemen weg All Electric, weet Tuijtel. "We hebben pakweg nog dertig jaar. Er zijn heel veel woningen die niet of niet volledig van het gas af kunnen. Reden dat onze al onze warmtepompen geschikt gemaakt zijn voor hybride systemen. Er zijn regelingen ingebouwd en in principe kunnen nu al onze warmtepompen met een bestaande gasketel worden aangestuurd. Dat is merkonafhankelijk."  

Maar waar de markt zich massaal lijkt te storten op de hybride warmtepompen, daar maakt Tuijtel wel een kanttekening. "We vinden het belangrijk dat het juiste verhaal verteld moet worden. Hybride zelf is niet het doel zoals het nu soms lijkt, duurzaam verduurzamen van de gebouwde omgeving is het doel! Dus woningen die nu van het gas af kunnen moeten van het gas af gehaald worden en woningen die dat nog niet volledig zijn moeten All Electric ready gemaakt worden."

Ready

Alklima heeft daarvoor een All Electric ready principe. Veel hybride oplossingen worden als een soort eindoplossing verkocht, maar bij Alklima is de hybride oplossing een startpakket. Naast de cv-ketel wordt een lucht/water-warmtepomp gezet op basis van volwaardige warmtepomptechniek. In een later stadium ga je isoleren, zonnepanelen plaatsen en de verwarming van tapwater integreren. All Electric ready dus.

De gebruiker kan kiezen of het hybride punt bijvoorbeeld op +5 graden komt te liggen of -5 als de gasprijzen door het dak gaan. Tuijtel heeft dan ook een heldere boodschap voor installateurs: "Kijk eerst of het niet All Electric kan. Als dat niet het geval is, schakel dan over op All Electric ready. Mocht je daarbij advies nodig hebben dan is er altijd iemand stand by."

Dit artikel is gesponsord door Alklima/Mitsubishi Electric.

Is het flow of debiet? Horseshoe waterval bij Niagara Falls

Flow uitgelegd

Volgens het Binas boekje worden de termen debiet en flow vaak door elkaar gebruikt. Volgens de dikke Van Dale is debiet de afvoercapaciteit van een...

Is er toekomst voor warmtenetten?

Is er toekomst voor warmtenetten?

Warmtenetten zijn te duur. De verduurzaming van bestaande warmtebronnen vormen een uitdaging. En de rendementen zijn beperkt. Moet Nederland nog geld...

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Onderzoek van tado°, leverancier van slimme thermostaten, wijst uit dat afgelopen stookseizoen slimme thermostaten van hun merk in Nederland weer een...

Installatiemonitor: Nieuwe warmtepompbezitters raden warmtepomp aan

Installatiemonitor: Nieuwe warmtepompbezitters raden warmtepomp aan

Ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp aan. Dat is een van...

Willen we meer of minder warmtepompen?

Willen we meer of minder warmtepompen?

Volgens de vereniging Warmtepompen hebben fabrikanten in het eerste kwartaal van dit jaar minder warmtepompen kunnen leveren, hetgeen duidt op een...

Warmteopslag gebouwde omgeving: trends en ontwikkelingen

Warmteopslag gebouwde omgeving: trends en ontwikkelingen

Er zijn diverse opties mogelijk om warmte op te slaan voor de gebouwde omgeving. We lichten er in dit artikel een aantal toe.

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Klachten over de werking van warmtepompen zijn vaak terug te voeren op de aansluitingen en het leidingwerk. Daarin speelt de flow in het systeem een...

Duidelijkheid door keurmerk infraroodverwarming 

Duidelijkheid door keurmerk infraroodverwarming

Het principe van infraroodverwarming is simpel: een element wekt onzichtbare straling in het infrarode spectrum op. Deze stralingswarmte raakt...