Waterstof in de gebouwde omgeving: vragen en antwoorden

Groene waterstof lijkt in de gebouwde omgeving een interessante schone optie als vervanger van het fossiele aardgas. Wat zijn de feiten van groene waterstof en welke plannen zijn er met waterstof in woningen?

Veel professionals hebben vragen over de toepassing van groene waterstof in de gebouwde omgeving. Is het een realistische optie en zijn er al voorbeelden in de praktijk? Hoe zit het energetisch met waterstof en wat kost het om het te maken? In dit overzichtsartikel beantwoorden we een aantal belangrijke vragen over de toepassing van groene waterstof in de gebouwde omgeving. Het artikel wordt regelmatig uitgebreid en geüpdatet.

Waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels

Verwarmen op waterstofgas lijkt – zo op het eerste oog – het ideale duurzame alternatief voor verwarmen op aardgas. Want bij de verbranding ervan in een cv-ketel komen het vermaledijde CO2 en het dodelijke koolmonoxide niet vrij. Bovendien hebben we de infrastructuur er al voor.

Terug naar boven

Waterstof als brandstof: over de energiedichtheid en kostprijs

Waterstof zou een duurzaam alternatief kunnen zijn als brandstof voor verwarmen in klassieke cv-ketels. Dus waterstof als vervanger van aardgas. Maar welke energetische kenmerken heeft waterstofgas en is het net zo betaalbaar als het vertrouwde aardgas?

Terug naar boven

Oefenen met de omzetting naar waterstof in de bestaande bouw

Veertien sloopwoningen in Uithoorn zijn eind vorig jaar gereed gemaakt voor verwarming met waterstof. Volgens de theorie zou verwarmen met waterstof mogelijk zijn met minimale aanpassingen aan gasnet en woninginstallatie. Wat zegt de praktijk?

Terug naar boven

Heaters op waterstof gaan monumentale Eusebius kerk verwarmen

“De brander kan nagenoeg hetzelfde blijven, maar de gaatjes in het branderbed moeten wat kleiner worden omdat een waterstofmolecuul kleiner is dan een methaanmolecuul.” Heaters op waterstofgas ondersteunen de vloerverwarming op het warmtenet.

Terug naar boven

Eerste waterstof wijk blauwdruk voor de toekomst

In Hoogeveen staat de eerste waterstofwijk van Nederland op de planning. Nijstad-Oost moet een blauwdruk worden voor waterstofwijken van de toekomst. Niet voor nieuwbouwwijken, maar voor bestaande wijken die op den duur de overstap naar verwarmen met waterstof willen maken.

Terug naar boven

Groene waterstof en aardgas kunnen gelijktijdig door dezelfde leiding

Waterstof en aardgas kunnen gelijktijdig door dezelfde leiding worden getransporteerd. Op de plaats van bestemming worden beide stoffen op een slimme manier gescheiden.

Terug naar boven

Waterstof verwarmt woningen in Uithoorn

Eindelijk is het zover. Vanaf december 2020 stroomt in Uithoorn geen aardgas, maar waterstof door de bestaande aardgasleidingen. Waterstofketels van Remeha en Nefit Bosch zorgen voor warmte en warm water.

Terug naar boven

Waterstof vervangt aardgas in oude Lochemse huizen

Bewoners van een oude wijk in Lochem willen waterstof als alternatief voor aardgas. De animo in de wijk is groot. Een modelwoning is ontworpen om monteurs op te leiden.

Terug naar boven

Geen waterstofketel maar brandstofcel voor eengezinswoning

Met een omkeerbare brandstofcel en speciale boiler draait de eerste Nederlandse waterstofwoning alle seizoenen op groene energie. Het dorpje Stad aan ’t Haringvliet krijgt de primeur.

Terug naar boven