Aquathermie als beste alternatief voor biomassa bij verduurzaming warmtenet

Warmtebedrijf Ennatuurlijk wil haar warmtenet in Helmond verduurzamen. Royal Haskoning onderzocht voor enkele alternatieve warmtebronnen de gehele warmteketen, van de warmtebron tot aan de warmteafgifte in de woning.