Normen, wetten en certificeringen: hoe zit de toekomst eruit?

Normen, wetten en certificeringen: hoe zit de toekomst eruit?

Het zijn drukke tijden voor installateurs. De certificering voor de Gasketelwet, het voldoen aan de BENG-normen en in januari moeten installatiebedrijven hun organisatie op orde hebben voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Al lijken dat drie verschillende grootheden, de nieuwe regelingen houden wel degelijk verband met elkaar.

“Overal om ons heen zien we dat er meters worden gemaakt om de nieuwe manier van werken in de bouw en installatietechniek onder de knie te krijgen”, zegt Pascal van Meerten van Ubbink. “Zelf zijn we betrokken bij meerdere proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en nu zien we hoe alle componenten – Gasketelwet, BENG en Wkb – als puzzelstukjes in elkaar passen.”

Pascal van Meerten, Manager Oplossingen en Techniek bij Ubbink

“Neem bijvoorbeeld de BENG-eisen. Er wordt veel gesproken over de energievraag en energievoorziening van woningen. Dat is nu een rekenkundig model (NTA8800), maar over acht maanden komt de kwaliteitsborger kijken of de toezeggingen worden waargemaakt. Is er ontworpen conform het Bouwbesluit (dan Bbl)? Heeft de installateur de juiste materialen ingezet? Heeft hij gewerkt volgens de tekening en de wettelijke voorschriften? Hebben kundige mensen de warmtepomp in werking gesteld of de cv-ketel opgehangen? Tot slot worden woningen voor de oplevering gecontroleerd op hun functioneren. Bijvoorbeeld met een blower-door-test om de woning te controleren op luchtlekkage.”

Verantwoordelijkheid

Van Meerten geeft aan dat het functioneren van woningen niet alleen de verantwoordelijkheid van de aannemer is. “Er wordt extra gelet op aansluitingen – waar installatie en bouwtechniek samenkomen – en installaties die direct betrekking hebben op het comfort, de veiligheid en de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het correct afvoeren van rookgassen en het optimaal functioneren van het ventilatiesysteem. De kwaliteitsborger zal hier scherp op toezien.”

Het idee ‘dat past niet en lossen we even anders op’ is straks niet meer mogelijk.”

Een punt waar installateurs regelmatig mee te maken hebben en wat vanaf 1 januari echt tot het verleden gaat behoren is: ‘creatief omgaan met te weinig ruimte’. “Het idee ‘dat past niet en lossen we even anders op’ is straks niet meer mogelijk. Zijn er aanpassingen nodig, dan moeten wijzigingen in de uitvoering eerst worden doorgevoerd in het ontwerp. Denk daarbij aan andere leidingdiameters, een ander merk warmtepomp of een wijziging in het ventilatiesysteem. Het aangepaste ontwerp moet opnieuw worden goedgekeurd door de kwaliteitsborger. Pas daarna mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.”

Eerste Wkb-ervaringen

De eerste Wkb-proefprojecten waar Ubbink bij is betrokken, waren overigens ook een leerschool voor de eigen organisatie. “Onze adviezen die gebruik maken van WKB SERVICES laten we valideren door PlanGarant, waardoor we nu Wkb-proof zijn. Hier kan de installateur van op aan. Dat hebben we dus goed op orde. Daarnaast hebben we monteurs een on-the-job AirExcellent-training gegeven, zodat we weten dat de adviezen worden opgevolgd en de uitvoering aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet.”

Leermoment

Zo gezegd, zo gedaan, zo … nee … niet-Wkb-proof. Er kwam nog een leermoment om de hoek kijken. “Ondanks dat alles goed is gedocumenteerd en er is gewerkt volgens de voorschriften, waardoor er geen enkel probleem wordt verwacht bij de oplevering, was één stap overgeslagen. Er waren geen foto’s gemaakt, dus bewijsmateriaal ontbreekt.” Op dit moment is er nog geen man overboord volgens Van Meerten. “De Wkb treedt pas in januari in werking. Maar het geeft wel aan hoe we gewend zijn om op een bepaalde manier te werken en hoe belangrijk het is dat we nu ervaring opdoen, zodat iedereen straks goed beslagen ten ijs komt.”

Handige checklists

Maar bij Ubbink constateerden ze ook iets anders. “Technisch verandert er misschien niet veel door de Wkb. Nu moet er volgens het Bouwbesluit worden gewerkt, straks ook. Maar organisatorisch is het echt een aanpassing die vooral veel zal vergen van kleinere bedrijven. Steeds duidelijker werd: wij moeten het voor alle bouwpartijen eenvoudiger maken. We hebben vertrouwen in de mensen die het werk uitvoeren, maar we moeten hen ook ondersteunen om de ‘papierstroom’ op orde te krijgen.”

Dat inzicht leidde ertoe dat bij Ubbink de laatste tijd hard gewerkt is aan diverse checklists. “Stap voor stap kan worden afgevinkt of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er zaken over het hoofd worden gezien.” Op www.ubbink.nl/wkb vind je de checklists, verdiepende informatie over de Wkb en praktijkvoorbeelden.

Dit artikel is gesponsord door Ubbink

De 'erkende' installateur

De 'erkende' installateur

Om als installateur bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, zijn certificeringen nodig. Tegelijkertijd zijn er ook diverse erkenningsregelingen....

EPBD IV: nog strengere eisen energieprestatie

EPBD IV: nog strengere eisen energieprestatie

De Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is begin 2024 verscherpt. Dat betreft vooral de energieprestatie van gebouwen. Maar er...

Minder verpakkingen in installatiesector door Brancheplan Verpakkingen 

Minder verpakkingen in installatiesector door Brancheplan Verpakkingen

Twee jaar na de start doen 74 installatiebedrijven, groothandels en fabrikanten mee aan het Brancheplan Verpakkingen. Dat lijkt niet veel, maar de in...

Klimaatambities bouw onhaalbaar volgens EIB

Klimaatambities bouw onhaalbaar volgens EIB

Volgens het rapport 'Klimaatambities in de gebouwde omgeving', dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op 13 mei jl. publiceerde, is de...

Oplossingen voor de allerkleinste woning en het allergrootste gebouw

Oplossingen voor de allerkleinste woning en het allergrootste gebouw

De markt voor de warmtepompen is langzaamaan volwassen aan het worden. Hoe maak je als fabrikant het verschil? Rick Bruins vertelt hoe Remeha...

Gawalo mei 2024

Gawalo mei 2024

In deze editie o.a. De vraag naar warmtepompen stagneert p. 08 Lucht-waterwarmtepompen zonder buitendeel p. 10 Milieu-impact p. 20 Sneller...

Slechte ventilatie: zo herken je de tekenen van slijtage

Slechte ventilatie: zo herken je de tekenen van slijtage

Een naar behoren werkend ventilatiesysteem is een essentieel onderdeel van goed geïsoleerde woningen, omdat ze ondanks de luchtdichtheid van de...

Foto: Shutterstock

Ruim 1 op 5 huiseigenaren wil komend jaar thuisbatterij installeren

Komend jaar wil 22% van de consumenten een warmtepomp aanschaffen terwijl 21 procent het voornemen heeft een thuisbatterij (voor zonnepanelen) te...