Specialismen via EVC laten beoordelen biedt voordelen

Met de energietransitie groeit de behoefte aan mankracht en ontstaan er steeds meer specialisaties. "Op alle E- en GaWaLo-gebieden ontwikkelen zich nieuwe professionals. Met een Ervaringscertificaat kunnen ze die expertkennis laten vastleggen.